Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận mạnh yếu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ma trận phân tích điểm mạnh và điểm yếu

Đánh giá
Tiêu chí
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vị thế thị trường

· Thị phần
· Khả năng thay đổi thị phần
· Hình ảnh công ty
· Tỷ suất lợi nhuận
Phối thức thị trường

· Phạm vi chủng loại sản phẩm
· Sự phong phú trong nhóm sản phẩm
· Chất lượng sản phẩm
· Giá
· Các dịch vụ bổ sung
· Tốc độ xử lý đơn đặt hàng
Nguồn lực

· Đất và nhà
· Tài sản
· Sức mạnh tài chính
· Cấu trúc và qua trình
· Quyền sáng chế và giấy phép
· Tên công ty và nhãn hiệu
· Năng lực tiếp thị và bán hàng
· Năng lực sản xuất
· Nguồn nguyên liệu
· Nghiên cứu và phát triển
· Kiểm soát chi phí và chất lượng
· Năng lực quản lý
· Sự linh hoạt và khả năng thay đổi
Ma trận mạnh yếu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Ma trận mạnh yếu 9 10 555