Ktl-icon-tai-lieu

Mác Học Phần 2

Được đăng lên bởi cubu7777
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MÁC – LÊNIN.
Vấn đề 1: giá trị và quy luật của giá trị.
A. Giá trị
Hàng hóa luôn mang trong mình 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.
- Giá trị sử dụng:
+ Là công dụng của hàng hóa hay khả năng khả thỏa mãn nhu cầu sử dụng
của người mua.
+ Tạo ra ngày 1 nhiều công dụng cho hàng hóa là mục tiêu đầu tiên, cơ bản
và cuối cùng của người sản xuất, đồng thời là nhân tố đảm bảo sự thành
công của người sản xuất trong kinh doanh.
+ Đặc trưng:
1. Do thuộc tính cơ, lý, hóa, sinh học của vật chất quyết định.
2. Là phạm trù vĩnh viễn.
3. Chỉ thể hiện khi được đem ra tiêu dùng.
4. Mang trong mình 1 hoặc nhiều công dụng.
- Giá trị:
+ Là lao động hao phí tạo ra hàng hóa hay là lao động của người sản xuất kết
tinh trong hàng hóa.
Nếu đo lường giá trị của hàng hóa theo thời gian thì đó là số lượng thời gian
lao động hao phí, còn nếu đo theo tiền thì đó là toàn bộ chi phí bằng tiền để
tạo ra hàng hóa đó.
+ Giá trị phân thành:
Giá trị cá biệt: là hao phí cá biệt của từng nhà sản xuất.
Giá trị xã hội: là hao phí trung bình của xã hội.
Nếu đo bằng thời gian thì đó là thời gian lao động cần thiết,
còn nếu đo theo giá cả thì đó là giá cả thị trường.
Giá trị XH luôn là cơ sở trao đổi, mua bán hàng hóa. Việc người bán “bán”
hàng hóa theo giá cả thị trường và việc người mua “mua” hàng hóa theo giá
cả thị trường thì đều có nghĩa là “lợi ích kinh tế của họ đã được đáp ứng”.
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới “giá trị hàng hóa”:
Năng suất lao động.
Cường độ lao động.
Tính chất của lao động.

1

+ Đặc trưng của giá trị:
1. Là phạm trù lịch sử, nghĩa là nó tồn tại ở những phương thức SX có
kinh tế hàng hóa.
2. Luôn phản ánh quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích giữa những người
sản xuất hàng hóa.
3. Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị, còn giá trị là nội
dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Nếu “giá trị” thay đổi thì “giá trị trao đổi”
sẽ thay đổi theo.
B. Quy luật giá trị.
Trong nền KT thị trường, giá trị XH của hàng hóa có hình thức là giá cả thị
trường, do vậy, quy luật giá trị đòi hỏi: “các chủ thể KT phải lấy giá cả thị
trường làm căn cứ, làm đối tượng để tiên hành tổ chức sản xuất kinh doanh
và tiêu dùng.
1. Nội dung của quy luật giá trị:
+ Sản xuất và trao đổi phải tiến hành trên cở sở giá trị XH, hay thời gian lao
động XH cần thiết; ngắn gọn hơn là “giá cả thị trường”.
+ giá cả thị trường phản ánh lợi ích của người bán và người mua thông qua
việc họ đồng ý trao đổi sản phẩm cho nhau.
+ Người sản xuất muốn có lời thì phải sản xuất nhỏ hơn giá cả thị ...
KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MÁC – LÊNIN.
Vấn đề 1: giá trị và quy luật của giá trị.
A. Giá trị
Hàng hóa luôn mang trong mình 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.
- Giá trị sử dụng:
+ công dụng của hàng hóa hay khả năng khả thỏa mãn nhu cầu s dụng
của người mua.
+ Tạo ra ngày 1 nhiều công dụng cho hàng hóa mục tiêu đầu tiên, bản
cuối cùng của người sản xuất, đồng thời nhân tố đảm bảo sự thành
công của người sản xuất trong kinh doanh.
+ Đặc trưng:
1. Do thuộc tính cơ, lý, hóa, sinh học của vật chất quyết định.
2. Là phạm trù vĩnh viễn.
3. Chỉ thể hiện khi được đem ra tiêu dùng.
4. Mang trong mình 1 hoặc nhiều công dụng.
- Giá trị:
+ Là lao động hao phí tạo ra hàng hóa hay là lao động của người sản xuất kết
tinh trong hàng hóa.
Nếu đo lường giá trị của hàng hóa theo thời gian thì đó là số lượng thời gian
lao động hao phí, còn nếu đo theo tiền thì đó toàn bộ chi phí bằng tiền để
tạo ra hàng hóa đó.
+ Giá trị phân thành:
Giá trị cá biệt: là hao phí cá biệt của từng nhà sản xuất.
Giá trị xã hội: là hao phí trung bình của xã hội.
Nếu đo bằng thời gian thì đó thời gian lao động cần thiết,
còn nếu đo theo giá cả thì đó là giá cả thị trường.
Giá trị XH luôn sở trao đổi, mua bán hàng hóa. Việc người bán “bán”
hàng hóa theo giá cả thị trường việc người mua “muahàng hóa theo giá
cả thị trường thì đều có nghĩa là “lợi ích kinh tế của họ đã được đáp ứng”.
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới “giá trị hàng hóa”:
Năng suất lao động.
Cường độ lao động.
Tính chất của lao động.
1
Mác Học Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mác Học Phần 2 - Người đăng: cubu7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Mác Học Phần 2 9 10 556