Ktl-icon-tai-lieu

Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định
tuyến và ứng dụng
Ngô Hồng Sơn
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Quân
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là các thuật toán, giao thức định
tuyến trong mạng cảm biến vô tuyến. Xây dựng mô hình địa hình xấu, thực hiện việc
mô phỏng và đánh giá thuật toán định tuyến phổ biến trong mạng cảm biến vô tuyến
với điều kiện địa hình bình thường và địa hình xấu, từ đó rút ra kết luận.
Keywords: Mạng không dây; Phương tiện truyền thông; Thuật toán
Content
Mạng cảm biến vô tuyến WSN là mạng khá ổn định với đặc thù sử dụng năng lượng là
pin để duy trì quá trình hoạt động nên việc sử dụng giao thức định tuyến nào để hệ thống tốn
ít năng lượng khi hoạt động cũng như trong điều kiện xấu là vấn đề cần được quan tâm.
Đề tài luận văn “Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng” là
một chủ đề mang tính thực tiễn. Thông qua việc mô phỏng và đánh giá giao thức định tuyến
trong mạng WSN, ta có thể ứng dụng vào trong thực tiễn hoặc có thể cải tiến trước khi ứng
dụng nhằm đạt hiệu quả tốt hơn.
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là các thuật toán, giao thức định tuyến trong
mạng cảm biến vô tuyến. Xây dựng mô hình địa hình xấu, thực hiện việc mô phỏng và đánh
giá thuật toán định tuyến phổ biến trong mạng cảm biến vô tuyến với điều kiện địa hình bình
thường và địa hình xấu, từ đó rút ra kết luận.
Chương 1 của luận văn đã giới thiệu khái quát về mạng vô tuyến cũng như mạng con
của nó là mạng cảm biến vô tuyến (WSNs) và vấn đề định tuyến trong mạng WSN là vấn đề
đáng quan tâm để định hướng cho việc nghiên cứu trong các chương tiếp theo.
Chương 2 đã trình bày về các giao thức định tuyến cũng như các thuật toán định tuyến
được sử dụng trong mạng cảm biến vô tuyến.
chương 3 bao gồm những phần chính sau:
Giới thiệu về bộ mô phỏng mạng NS-2 và các công cụ để phân tích,
đánh giá
Xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng kịch bản C/C++ và Otcl
Xây dựng kịch bản dựa trên ngôn ngữ Perl để phân tích đánh giá
Đánh giá và nhận xét

References
Tiếng Việt
[1]. 
[2]. 
[3]. 
[4]. Nguyễn Đình Việt, “Bài giảng: Đánh giá hiệu năng mạng máy tính”, Trường Đại học
Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tiếng Anh
[5]. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and Architectures for Wi...
Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định
tuyến và ứng dụng
Ngô Hồng Sơn
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền d liệu và mạng máy tính; số: 60 48 15
Người hưng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Quân
m bảo vệ: 2010
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là các thuật toán, giao thức định
tuyến trong mạng cảm biến tuyến. Xây dựng mô nh địa hình xấu, thực hiện việc
mô phỏng đánh giá thuật toán đnh tuyến phbiến trong mng cảm biến vô tuyến
với điều kiện đa hình bình thường và địa hình xấu, t đó t ra kết luận.
Keywords: Mạng không dây; Phương tiện truyền thông; Thuật toán
Content
Mạng cảm biến vô tuyến WSN là mạng khá ổn định với đặc thù sử dụng năng lượng là
pin để duy t quá trình hoạt động nên việc sử dụng giao thức đnh tuyến nào để hệ thống tốn
ít năng lượng khi hot động cũng như trong điều kiện xấu là vấn đề cần được quan tâm.
Đề tài luận văn Mạng không dây địa nh xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng” là
một chđề mang tính thực tiễn. Thông qua việc mô phỏng đánh giá giao thức định tuyến
trong mạng WSN, ta thng dụng vào trong thực tiễn hoặc thể cải tiến trước khi ứng
dụng nhằm đạt hiệu quả tốt hơn.
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này các thuật toán, giao thức định tuyến trong
mạng cảm biến tuyến. y dựng mô nh địa hình xấu, thực hiện việc mô phỏng đánh
giá thuật toán đnh tuyến phbiến trong mạng cảm biến vô tuyến với điều kiện địa nh nh
thường và địa hình xấu, t đó rút ra kết luận.
Chương 1 của luận văn đã giới thiệu khái quát về mạng vô tuyến cũng như mạng con
của nó là mạng cảm biến tuyến (WSNs) vấn đề đnh tuyến trong mạng WSN vấn đề
đáng quan tâm để đnh hướng cho việc nghiên cứu trong các chương tiếp theo.
Chương 2 đã trình bày về các giao thức đnh tuyến cũng như các thuật toán đnh tuyến
được sử dụng trong mng cảm biến vô tuyến.
chương 3 bao gồm những phần chính sau:
- Giới thiệu v bộ mô phỏng mạng NS-2 và các công cụ để phân tích,
đánh giá
- Xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng kịch bản C/C++ và Otcl
- Xây dựng kịch bản dựa trên ngôn ngữ Perl để phân tích đánh giá
- Đánh giá và nhận xét
Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng - Trang 2
Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mạng không dây địa hình xấu: Thuật toán định tuyến và ứng dụng 9 10 959