Ktl-icon-tai-lieu

Marketing công nghiệp (Marketing B2B)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 6821 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

MARKETING CÔNG NGHIỆP
(MARKETING B2B)

04/01/2011

Biên soạn: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

1

Nội dung
2






Chương 1. Tổng quan về marketing công nghiệp
Chương 2. Hành vi mua của khách hàng công
nghiệp
Chương 3. Phân đoạn thị trường công nghiệp và
lựa chọn thị trường mục tiêu

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Nội dung
3






Chương 4. Chiến lược marketing công nghiệp
Chương 5. Chính sách sản phẩm trong
marketing công nghiệp
Chương 6. Chính sách phân phối trong
marketing công nghiệp

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Nội dung
4







Chương 7. Chính sách giá trong marketing công
nghiệp
Chương 8. Truyền thông marketing trong
marketing công nghiệp
Chương 9. Quản trị mối quan hệ với khách hàng
công nghiệp

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
5

Nội dung
• Định nghĩa khách hàng công nghiệp
• Bản chất và đặc trưng của marketing công nghiệp
• Các loại hình marketing công nghiệp

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
6



Định nghĩa khách hàng công nghiệp:
Các khách hàng là các tổ chức có nhu cầu mua
sắm cho các hoạt động và quá trình sản xuất
của tổ chức

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
7

Đặc điểm

KH công nghiệp

KH người tiêu dùng

Số lượng khách hàng

Thường hạn chế hơn

Đông đảo

Khối lượng mua

Nhiều

Ít hơn

Đặc điểm của quá trình mua

Phức tạp

Ít phức tạp hơn

Mối quan hệ với nhà cung cấp

Bền vững hơn

Kém bền vững hơn

Tính tập trung về mặt địa lý
của cầu
Đặc tính phối hợp của nhu cầu

Thường tập trung hơn

Thường phân tán hơn

Xuất hiện nhiều

Xuất hiện ít

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
8



Phân loại khách hàng công nghiệp
Các
 Các
 Các
 Các


doanh nghiệp sản xuất
doanh nghiệp thương mại
cơ quan, tổ chức nhà nước
tổ chức khác

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
9



Bản chất của marketing công nghiệp:
 Hướng

tới khách hàng công nghiệp
 Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách
hàng công nghiệp

Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

04/01/2011

Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
10



Đặc trưng của marketing công nghiệp:
 Cầu

phái sinh
 Sự đa dạng và phức tạp của sản phẩm công
nghiệp
 Hệ thống marketing hỗn hợp đặc thù

Market...
MARKETING CÔNG NGHIỆP
(MARKETING B2B)
Biên soạn: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
1
04/01/2011
Marketing B2B/ GV: TS. Nguyn ThHoàng Yến
Marketing công nghiệp (Marketing B2B) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing công nghiệp (Marketing B2B) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Marketing công nghiệp (Marketing B2B) 9 10 506