Ktl-icon-tai-lieu

máy tiện cnc

Được đăng lên bởi Hưng Bất
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5467 lần   |   Lượt tải: 32 lần
CHƯƠNG 1

MÁY TIỆN
I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG
HỌC MÁY TIỆN
I.1. Nguyên lý chuyển động
Chuyển động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình
thành chuyển động tạo hình.

I.1.1.Chuyển động cắt
Chuyển động cắt là chuyển động tạo ra tốc độ cắt, là chuyển động quay tròn
của trục chính mang phôi . Tốc độ quay của trục chính là n tc :

n tc =

1000v
(vòng/phút).
πd

Trong đó: v: Vận tốc cắt (m/phút)
d: Đường kính phôi (mm)

I.1.2.Chuyển động chạy dao
Chuyển động chạy dao là do bàn máy mang dao thực hiện gồm 2 chuyển động:
Chạy dao dọc (sd) và chạy dao ngang (sn). Đây là hai chuyển động hình thành
đường sinh chi tiết gia công.

I.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện

i

iS

H. II-1.Sơ đồ kết cấu động học máy tiện

II . CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI
II.1. Công dụng
19

Dùng để gia công các dạng chi tiết mặt trụ tròn xoay

H. II-2. Các dạng bề mặt gia công trên máy tiện

Các dạng công việc chính được thực hiện trên máy tiện
- Gia công mặt trụ ngồi và mặt trụ trong.
- Gia công cắt rãnh, cắt đứt.
- Gia công mặt côn ngồi, mặt côn trong.
- Gia công mặt định hình :
Bằng dao định hình
Bằng phương pháp chép hình theo mẫu
- Gia công lỗ bằng mũi khoan, khoét, doa
- Gia công ren ngồi và ren trong :
Bằng dao tiện ren
Bằng bàn ren, tarô
- Kết hợp với đồ gá và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện một
số công việc khác như mài, phay...

II.2. Phân loại
* Về mặt công dụng:
- Máy tiện vạn năng.
- Máy tiện chuyên môn hố.
- Máy tiện vạn năng.
- Máy tiện chép hình

• Vềmặt kết cấu:
Ụ trước

Mâp cập
Ổ dao

Ụ động

Trục vítme
Trục trơn

20

Hộp bước tiến

Bàn trược xe dao

Máng hứng phôi

H. II-3. Máy tiện ren vit vạn năng

Xa
ngang

Tay
quay
doc

Dao tiện

Hộp điều
khiển

H. II-4.Máy tiện đứng
Mâm cập

Tay quay ngang

Hộp tốc độ
Bàn dao 2
Mâm cập
Chi tiết

Bàn dao 1

H. II-4 . Máy tiện cụt

- Máy tiện chuyên dùng.
- Máy tiện đứng.
- Máy tiện cụt .
- Máy tiện nhiều dao .
21

- Máy tiện Revolve .
- Máy tiện tự động và bán tự động.
II.3. Các bộ phận cơ bản
Cần điều khiển
tự động

H. II-5. Máy tiện ren vít 16K20

III. MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG
III.1. Máy tiện T620
III.1.1 Tính năng kỹ thuật
- Khoảng cách 2 mũi tâm, có 3 cỡ
: 710, 1000, 1400 mm
- Số cấp vòng quay thuận của trục chính : Z = 23
-Số cấp tốc độ quay nghịch của trục chính : Z = 11
- Số vòng quay của trục chính
: n = 12,5 ÷ 2000 v/ph
- Loại ren cắt được
: Ren Quốc tế, Anh, Modul, Pitch
- Lượng chạy dao
: Dọc 0,07 ÷ 4,16 mm/v
: Ngang 0,035 ÷ 2,08 mm/v
- Động cơ điện
: Công suất N = 10 Kw,
: Số vò...
CHƯƠNG 1
MÁY TIỆN
I. NGUYÊN CHUYỂN ĐỘNG ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG
HỌC MÁY TIỆN
I.1. Nguyên lý chuyển động
Chuyển động quay tròn của trục chính chuyển động thẳng của dao hình
thành chuyển động tạo hình.
I.1.1.Chuyển động cắt
Chuyển động cắt chuyển động tạo ra tốc độ cắt, chuyển động quay tròn
của trục chính mang phôi . Tốc độ quay của trục chính là n
tc
:
n
d
v
tc
π
1000
=
(vòng/phút).
Trong đó: v: Vận tốc cắt (m/phút)
d: Đường kính phôi (mm)
I.1.2.Chuyển động chạy dao
Chuyển động chạy dao là do bàn máy mang dao thực hiện gồm 2 chuyển động:
Chạy dao dọc (s
d
) chạy dao ngang (s
n
). Đây hai chuyển động hình thành
đường sinh chi tiết gia công.
I.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện
II . CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI
II.1. Công dụng
19
i
i
S
H. II-1.Sơ đồ kết cấu động học máy tiện
máy tiện cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy tiện cnc - Người đăng: Hưng Bất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
máy tiện cnc 9 10 653