Ktl-icon-tai-lieu

mối quan hệ giữa du lịch và môi trường

Được đăng lên bởi Luân Lê Văn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3856 lần   |   Lượt tải: 9 lần
I. Đánh giá chung về tác động của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch:
Hoạt động du lịch luôn luôn gắn liền với việc khai thác các tiềm năng tài nguyên môi trường tự nhiên
như cảnh đẹp hùng vĩ của núi, sông, biển… các giá trị văn hoá, nhân văn. Trong nhiều trường hợp, hoạt động
du lịch tạo nên những môi trường nhân tạo như công viên vui chơi giải trí, nhà bảo tàng, làng văn hoá… trên
cơ sở của một hay tập hợp các đặc tính của môi trường tự nhiên như một hang động, một quả đồi, một khúc
sông, một khu rừng… hay một đền thờ, một quần thể di tích.
Việc thu hút du khách, tạo nên công ăn việc làm cho người dân, kích thích sự phát triển của các làng
nghề thủ công truyền thống, cải thiện đời sống cộng đồng người dân địa phương… là hệ quả tích cực của tác
động du lịch đến môi trường. Trong quá trình phát triển, mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và hoạt động
du lịch rất chặt chẽ, vì vậy sự suy giảm chất lượng của môi trường sẽ dẫn đến sự giảm sút sức hút của hoạt
động du lịch.
1. Tác động tích cực:
a. Tác động đến môi trường du lịch tự nhiên:
- Hoạt động du lịch tạo ra hiệu quả tốt đối với việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tối ưu các nguồn tài nguyên và
môi trường du lịch góp phần tích cực vào việc bảo tồn các vườn quốc gia, các khu bảo tồn tự nhiên, các khu
rừng văn hóa – lịch sử – môi trường, tu bổ, bảo vệ hệ thống đền đài lịch sử, kiến trúc mỹ thuật. Ở Việt Nam
hiện nay đã xác định và đưa vào bảo vệ cấp độ quốc gia 105 khu rừng đặc dụng (trong đó có 16 vườn quốc
gia, 55 khu bảo tồn tự nhiên và 34 khu rừng – văn hóa – lịch sử – môi trường).
- Tăng thêm mức độ đa dạng sinh học tại những điểm du lịch nhờ những dự án có các công viên cảnh quan,
khu nuôi chim thú hoặc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua nuôi trồng nhân tạo phục vụ du lịch.
- Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch nhờ các dự án thường có yêu cầu tạo thêm các
vườn cây, công viên cảnh quan, hồ nước, thác nước nhân tạo.
- Du lịch góp phần tích cực tu sửa, phát triển cảnh quan đô thị, cảnh quan tại các điểm du lịch như tu sửa nhà
cửa thành những cơ sở du lịch mới, cải thiện môi trường cho cả du khách và cư dân địa phương bằng cách gia
tăng phương tiện vệ sinh công cộng, đường sá thông tin, năng lượng, nhà cửa xử lí rác và nước thải được cải
thiện, dịch vụ môi trường được cung cấp. Hạn chế các lan truyền ô nhiễm cục bộ trong khu dân cư nếu như
các giải pháp hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ được áp dụng.
- Đối với các làng chài ven biển trong khu vực được xác định phát triển thành các khu du lịc...
I. Đánh giá chung về tác động của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch:
Hoạt động du lịch luôn luôn gắn liền với việc khai thác các tiềm năng tài nguyên môi trường tự nhiên
như cảnh đẹp hùng vĩ của núi, sông, biển… các giá trị văn hoá, nhân văn. Trong nhiều trường hợp, hoạt động
du lịch tạo nên những môi trường nhân tạo như công viên vui chơi giải trí, nhà bảo tàng, làng văn hoá… trên
cơ sở của một hay tập hợp các đặc tính của môi trường tự nhiên như một hang động, một quả đồi, một khúc
sông, một khu rừng… hay một đền thờ, một quần thể di tích.
Việc thu hút du khách, tạo nên công ăn việc làm cho người dân, kích thích sự phát triển của các làng
nghề thủ công truyền thống, cải thiện đời sống cộng đồng người dân địa phương… là hệ quả tích cực của tác
động du lịch đến môi trường. Trong quá trình phát triển, mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và hoạt động
du lịch rất chặt chẽ, vì vậy sự suy giảm chất lượng của môi trường sẽ dẫn đến sự giảm sút sức hút của hoạt
động du lịch.
1. Tác động tích cực:
a. Tác động đến môi trường du lịch tự nhiên:
- Hoạt động du lịch tạo ra hiệu quả tốt đối với việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tối ưu các nguồn tài nguyên và
môi trường du lịch góp phần tích cực vào việc bảo tồn các vườn quốc gia, các khu bảo tồn tự nhiên, các khu
rừng văn hóa – lịch sử – môi trường, tu bổ, bảo vệ hệ thống đền đài lịch sử, kiến trúc mỹ thuật. Ở Việt Nam
hiện nay đã xác định và đưa vào bảo vệ cấp độ quốc gia 105 khu rừng đặc dụng (trong đó có 16 vườn quốc
gia, 55 khu bảo tồn tự nhiên và 34 khu rừng – văn hóa – lịch sử – môi trường).
- Tăng thêm mức độ đa dạng sinh học tại những điểm du lịch nhờ những dự án có các công viên cảnh quan,
khu nuôi chim thú hoặc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua nuôi trồng nhân tạo phục vụ du lịch.
- Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch nhờ các dự án thường có yêu cầu tạo thêm các
vườn cây, công viên cảnh quan, hồ nước, thác nước nhân tạo.
- Du lịch góp phần tích cực tu sửa, phát triển cảnh quan đô thị, cảnh quan tại các điểm du lịch như tu sửa nhà
cửa thành những cơ sở du lịch mới, cải thiện môi trường cho cả du khách và cư dân địa phương bằng cách gia
tăng phương tiện vệ sinh công cộng, đường sá thông tin, năng lượng, nhà cửa xử lí rác và nước thải được cải
thiện, dịch vụ môi trường được cung cấp. Hạn chế các lan truyền ô nhiễm cục bộ trong khu dân cư nếu như
các giải pháp hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ được áp dụng.
- Đối với các làng chài ven biển trong khu vực được xác định phát triển thành các khu du lịch biển. Tăng hiệu
quả sử dụng đất nhờ sử dụng quỹ đất còn trống chưa được sử dụng hiệu quả. Giảm sức ép do khai thác tài
nguyên quá mức từ các hoạt động dân sinh kinh tế tại các khu vực phát triển du lịch nếu như các giải pháp kỹ
thuật trong cấp thoát nước được sử dụng.
- Du lịch phát triển đưa đến sự kiểm soát ở các điểm du lịch nhằm bảo vệ môi trường.
b. Tác động đến môi trường du lịch nhân văn:
mối quan hệ giữa du lịch và môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mối quan hệ giữa du lịch và môi trường - Người đăng: Luân Lê Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
mối quan hệ giữa du lịch và môi trường 9 10 610