Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh dịch vụ taxi tại công ty cổ phần taxi sasco

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CỦNG CỐ VÀ
PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TAXI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI SASCO

GVHD: TRỊNH VŨ DŨNG
SVTH : PHAN THANH QUANG
MSSV : 090300542
LỚP : 03QK-MAR

Niên khóa 2003 - 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------------

----------------

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Phan Thanh Quang

Lớp: 03QK_MAR

Ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Tên đề tài:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH
DOANH DỊCH VỤ TAXI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI SASCO

Nhiệm vụ nội dung:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI SASCO
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN TAXI SASCO
Ngày giao nhiệm vụ khóa luận: .........................................................
Ngày hoàn thành nhiệm vụ khóa luận:...............................................
Họ tên GV hướng dẫn:
KS.Trịnh Vũ Dũng
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần hướng dẫn:
Toàn bộ nội dung khóa luận tốt nghiệp
Người phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung yêu cầu KLTN được thông qua
Ngày……..tháng……..năm 2007
CHỦ NHIỆM KHOA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TAXI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI SASCO

LỜI CẢM ƠN
Được sự hỗ trợ của Ban Lãnh Đạo cùng các anh chị nhân viên công ty cổ phần Taxi
Sasco tôi đã hoàn tất tốt khoá thực tập của mình. Cảm ơn Ban Lãnh Đạo đã tạo điều kiện cho
tôi sử dụng những tư liệu về tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm vừa qua làm tư
liệu để minh hoạ cho bài viết, cũng như hỗ trợ cho tôi trong vịêc tiếp cận công ty ở góc độ sâu
sắc hơn, thực tế hơn.
Cảm ơn các anh chị nhân viên đã nhiệt tình hướng dẫn giải thích cho tôi một số quy
trình nghiệp vụ cơ bản, qua đó tôi hiểu được những thành quả cũng như khó khăn mọi người
thường gặp trong công việc thường ngày. Đó là những thông tin, những bài học vô cùng hữu
ích không chỉ phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp trước mắt mà đặc biệt hơn cả là cho tương lai
công việc sắp tới của tôi.
Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn chân thành đến thầy Trịnh Vũ Dũng nguời đã giúp tôi
sửa chữa đề cuơng chi tiết và tư vấn cho tôi cách chọn đề tài phù hợp.
Sẽ không có lời nào có thể giúp tôi diễn tả hết sự biết ơn sâu sắc này. Tôi muốn chúc
sức khỏe mọi nguời, ch...
B GIÁO DCĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC DÂN LP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUN TR KINH DOANH
----------------
KHÓA LUN TT NGHIP
MT S BIN PHÁP NHM CNG C
PHÁT TRIN KINH DOANH DCH V TAXI
TI CÔNG TY C PHN TAXI SASCO
GVHD: TRNH VŨ DŨNG
SVTH : PHAN THANH QUANG
MSSV : 090300542
LP : 03QK-MAR
Niên khóa 2003 - 2007
Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh dịch vụ taxi tại công ty cổ phần taxi sasco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh dịch vụ taxi tại công ty cổ phần taxi sasco - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh dịch vụ taxi tại công ty cổ phần taxi sasco 9 10 612