Ktl-icon-tai-lieu

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một số đặc điểm trong sự vận động của
truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện
ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp
Đặng Lê Tuyết Trinh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lý luận văn học ; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nam
Năm bảo vệ : 2012
Abstract. Trình bày một số vấn đề cơ bản về truyện ngắn, tìm hiểu truyện ngắn Đỗ
Chu và Nguyễn Huy Thiệp trong dòng chảy lịch sử và văn học. Nghiên cứu đặc
điểm vận động về nội dung của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ
Chu và Nguyễn Huy Thiệp. Tìm hiểu những đặc điểm vận động về nghệ thuật của
truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp:
nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu; nghệ thuật trần thuật.
Keywords. Lý luận văn học; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học

Content.
MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài
“Văn học là người thư ký trung thành của thời đại”. Xét đến cùng thì bất cứ
nền văn học nào cũng hình thành trên cơ sở hiện thực nhất định, bất kì nhà văn nào
cũng được thoát thai từ một môi trường sống nào đó và bất cứ tác phẩm nào cũng soi
chiếu một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Khi hiện thực đời sống có những biến đổi
thì nhà văn sẽ là người “thư ký trung thành” song hành và phản ánh cuộc sống. Sau
năm 1975, đặc biệt là từ 1986, đời sống đặt ra yêu cầu bức thiết là phải đổi mới toàn
diện, sâu sắc. Văn học - một trong những hình thái ý thức xã hội tất yếu cũng làm
mới mình để đáp ứng yêu cầu này. Đổi mới như một nhu cầu tất yếu của văn chương
để phù hợp với đời sống xã hội.
Truyện ngắn, đó là một kỳ quan nghệ thuật nhỏ bé nhưng có sức chấn động phi
thường, là một trong những thể loại quan trọng của văn học tất yếu cũng không nằm
ngoài dòng chảy vận động ấy. Với đặc thù là một thể loại nhỏ gọn và cơ động, truyện
ngắn bắt nhịp rất nhanh với những biến chuyển của đời sống. Tuy không phải là thể
loại chủ chốt của nền văn học, nhưng với thế mạnh riêng của một loại hình tự sự,
truyện ngắn nhanh nhạy len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, phản chiếu được toàn
cảnh cuộc sống trong từng mảnh ghép nhỏ. Trong quá trình đổi mới văn học đã gặt hái
được nhiều thành tựu nổi bật thì truyện ngắn là một trong những thể loại đi đầu.
1.

1

Nhà phê bình Lã Nguyên từng nói: “So sánh là con đường tốt nhất để khám
phá chân lý. Muốn phân biệt mới - cũ, chắc chắn phải so sánh các giai đoạn văn học
trước và sau 1975”. Đúng vậy, tư duy đổi mới văn học là cả một hành trình với nhiều
“vấp váp và trả giá” (Nguyên Ngọc), cùng sự đóng góp...
1
Một số đặc điểm trong sự vận động của
truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện
ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp
Đặng Lê Tuyết Trinh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lý luận văn học ; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nam
Năm bảo vệ : 2012
Abstract. Trình bày một số vấn đề bản về truyện ngắn, tìm hiểu truyện ngắn Đỗ
Chu Nguyễn Huy Thiệp trong dòng chảy lịch sử văn học. Nghiên cứu đặc
điểm vận động về nội dung của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ
Chu Nguyễn Huy Thiệp. Tìm hiểu những đặc điểm vận động về nghệ thuật của
truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp:
nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu; nghệ thuật trần thuật.
Keywords. Lý luận văn học; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học
Content.
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
“Văn học người thư ký trung thành của thời đại”. Xét đến cùng thì bất c
nền văn học nào cũng hình thành trên sở hiện thực nhất định, bất nhà văn nào
cũng được thoát thai từ một môi trường sống nào đó và bất cứ tác phẩm nào cũng soi
chiếu một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Khi hiện thực đời sống có những biến đổi
thì nhà văn sẽ người “thư trung thànhsong hành phản ánh cuộc sống. Sau
năm 1975, đặc biệt từ 1986, đời sống đặt ra u cầu bức thiết là phải đổi mới toàn
diện, sâu sắc. Văn học - mt trong những nh thái ý thức xã hội tất yếu ng làm
mới mình để đáp ứng yêu cầu này. Đổi mới như một nhu cầu tất yếu của văn chương
để phù hợp với đời sống hội.
Truyn ngắn, đó một kỳ quan ngh thut nh nhưng có sức chấn động phi
thưng, là một trong nhng thể loại quan trọng của văn học tất yếu cũng kng nằm
ngoài ng chảy vận động ấy. Với đặc t một th loại nhgọn động, truyn
ngn bt nhịp rt nhanh vi nhng biến chuyn ca đi sng. Tuy không phải thể
loi chchốt của nền n học, nhưng với thế mạnh riêng của một loại nh tự sự,
truyện ngắn nhanh nhạy len lỏi o mọi ngóc nch của hội, phản chiếu được toàn
cảnh cuộc sống trong từng mảnh ghép nhỏ. Trong quá tnh đổi mớin học đã gặt hái
đưc nhiều tnh tựu ni bt thì truyn ngắn là một trong nhng th loại đi đầu.
Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp 9 10 935