Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận còn có 3 phần chí
nh sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận về vốn cố định và tài sản cố định trong các doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng quản trị vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 9 10 69