Ktl-icon-tai-lieu

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời nói đầuMục tiêu lớn nhất của một công ty là lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận và cạnh tranh trên thương trường thì công ty phải thiết lập ra kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng, chi tiết từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn. Từ đó, Công ty phải chú ý và đánh giá đúng nguồn lực của mình: Vốn, công nghệ, đất đai - nhà xưởng, máy móc thiết bị và nguồn nhân lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức, là tác nhân tích cực, nó góp phần tích luỹ vốn và khai thác các nguồn tự nhiên. Muốn có một đội ngũ nhân viên có chất lượng cao, hoàn thành được mục tiêu của Công ty, điều tối quan trọng là phải biết kế hoạch hoá nguồn nhân lực để xác định đúng nhu cầu nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cơ sở để chủ động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tiền lương trong gía thành; giải quyết việc làm cho công nhân viên trong công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực của tính bất ổn định, tính mùa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động về nhân lực để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra; sản xuất ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị truờng, góp phần củng cố uy tín của công ty trên thị trường. Qua đó, Công ty còn biết được một trong năm nguồn lực quan trọng của mình ở hiện tại, tương lai và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ra sao. Xuất phát từ lý do đó em đã lựa chọn đề tài:
"Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết "
Đề tài đã đề cập tới việc nghiên cứu tình hình nhân lực và công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như : Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp tổng hợp và suy luận, phương pháp phỏng vấn và quna sát thực tế . nhằm giải quyết các khó khăn và tồn tại về nhân lực, cách xác định số lượng, chất lượng nhân lực, cân đối nhân lực đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện tại và tương lai, tránh lãng phí lao động. Từ đó, đánh giá đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba phần chính:
Phần I : Lý luận chung về kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Phần II : Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết
Phần III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết 9 10 975