Ktl-icon-tai-lieu

Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Milan Kundera

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2347 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết
Milan Kundera
Nguyễn Thị Lan Anh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Chỉ ra những nét độc đáo, riêng biệt trong thế giới nghệ thuật và trong
quan niệm về sáng tác của nhà văn Milan Kundera. Khẳng định vị trí của nhà văn và
những đóng góp mới mẻ của ông đối với nền văn học thế giới Hậu hiện đại, đặc biệt
là trong thể loại tiểu thuyết.
Keywords. Văn học Pháp; Lý luận văn học; Tiểu thuyết
Content
A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Milan Kundera (viết tắt M.Kundera) sinh năm 1929 tại Brno, Tiệp Khắc, ông là một
tên tuổi nổi tiếng của nền văn học Pháp hiện đại nói riêng và thế giới nói chung. Ông cũng
từng được đề nghị trao giải thưởng Nobel văn học.
M.Kundera sáng tác thơ, tiểu luận, kịch và tiểu thuyết. Nhưng chủ yếu ông để lại dấu
ấn trong lĩnh vực tiểu thuyết và một số tiểu luận và đã được trao nhiều giải thưởng văn học
khác nhau.
Không thể phủ nhận những đóng góp của M.Kundera cho nền văn học nói chung và
cho tiểu thuyết nói riêng. Với tiểu thuyết, đóng góp của ông chính là đã mang lại cho thể loại
này một sắc diện mới. Cùng với đó là sự khẳng định sức sống và tầm quan trọng không thể
thay thế của tiểu thuyết.
Với những đặc điểm trên, việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá về nhà văn
M.Kundera là điều vô cùng cần thiết. Với mong muốn bước đầu tìm hiểu Một vài đặc
điểm nghệ thuật tiểu thuyết của Milan Kundera, chúng tôi mong muốn tìm hiểu về vai
trò của nhà văn này trong nền văn học hiện đại Pháp và thế giới, phần nào đánh giá được
tình trạng thực tế của nền văn học hiện đại nói chung.
2. Lịch sử vấn đề
M.Kundera được xem như là một “hiện tượng” của văn học hậu hiện đại. Tuy đã có
nhiều công trình nghiên cứu về M.Kundera trong và ngoài nước, nhưng tiểu thuyết, truyện
ngắn và các chuyên luận của M.Kundera vẫn là một “vùng đất hoang” giàu tiềm năng để khai
thác, khám phá. Vì lý do đó, chúng tôi hi vọng luận văn này sẽ rút ra được những vấn đề lý
luận qua việc khám phá Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Milan Kundera.
3. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu

Luận văn sẽ góp một tiếng nói khẳng định vị trí của nhà văn và những đóng góp mới
mẻ của ông đối với nền văn học thế giới Hậu hiện đại, đặc biệt là trong thể loại tiểu thuyết.
3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Các tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận (đã được dịch sang tiếng Việt) của
nhà văn M.Kunder...
Một vài đặc điểm ngh thut tiu thuyết
Milan Kundera
Nguyn Th Lan Anh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dn: PGS.TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Ch ra những nét độc đáo, riêng biệt trong thế gii ngh thuật trong
quan nim v sáng tác của nhà văn Milan Kundera. Khẳng định v trí của nhà văn và
những đóng góp mi m của ông đối vi nền văn học thế gii Hu hiện đại, đặc bit
là trong thể loi tiu thuyết.
Keywords. Văn học Pháp; Lý luận văn học; Tiu thuyết
Content
A. M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Milan Kundera (viết tắt M.Kundera) sinh năm 1929 ti Brno, Tip Khắc, ông một
tên tuổi ni tiếng ca nền n học Pháp hiện đại nói riêng thế giới i chung. Ông cũng
từng được đề ngh trao giải thưởng Nobel văn học.
M.Kundera sáng tác thơ, tiu lun, kịch tiểu thuyết. Nhưng chủ yếu ông để li du
ấn trong lĩnh vực tiu thuyết một s tiu luận đã được trao nhiu giải thưởng văn học
khác nhau.
Không thể ph nhn những đóng góp của M.Kundera cho nền n học i chung
cho tiu thuyết nói riêng. Với tiu thuyết, đóng góp của ông chính là đã mang lại cho th loi
này mt sc din mới. Cùng với đó sự khẳng định sc sống tầm quan trọng không th
thay thế ca tiu thuyết.
Vi nhng đặc điểm trên, vic nghn cứu, m hiu, đánh giá về n n
M.Kundera là điều vô cùng cn thiết. Vi mong mun bưc đu tìm hiu Một vài đc
đim ngh thut tiu thuyết ca Milan Kundera, chúng tôi mong mun tìm hiu v vai
t của nhà văn y trong nn văn hc hin đại Pháp và thế gii, phn o đánh giá đưc
tình trng thc tế ca nền văn hc hin đại i chung.
2. Lch s vấn đề
M.Kundera được xem như một “hiện tượng” của văn học hu hiện đi. Tuy đã
nhiều công trình nghiên cứu v M.Kundera trong ngoài nước, nhưng tiu thuyết, truyn
ngắn và các chuyên luận ca M.Kundera vn là một “vùng đất hoang” giàu tiềm năng để khai
thác, khám phá. do đó, chúng tôi hi vng luận văn này sẽ rút ra đưc nhng vấn đề
lun qua việc khám phá Một vài đặc điểm ngh thut tiu thuyết Milan Kundera.
3. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Milan Kundera - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Milan Kundera - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một vài đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Milan Kundera 9 10 117