Ktl-icon-tai-lieu

Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Được đăng lên bởi Thờigian Taonhieubiendoihonla Lí Lẽ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên
viên cao cấp và tương đương
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Tổ
chức), Địa chỉ: Số 2 Hòa Bình, Khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.
Bước 2. Cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ
hợp lệ, ra biên nhận tiếp nhận và chuyển đến phòng chuyên môn xử lý. Nếu
không hợp lệ, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung.
Bước 3. Trả kết quả:
Văn Phòng UBND tỉnh (Phòng Hành chính – Tổ chức) trả kết quả trực tiếp
cho người đại diện nộp hồ sơ hoặc qua đường bưu điện đến đơn vị nộp hồ sơ.
Thời gian nhận và trả kết quả: sáng 7h-11h; chiều 13h – 17h
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
2. Cách thức thực hiện: Gửi bằng đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại
Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn Phòng UBND tỉnh.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình của Sở Nội vụ - 01 bản chính;
- Dự thảo Quyết định nâng bậc lương thường xuyên - 01 bản in và tệp vi
tính (file);
- Tờ trình của cơ quan chủ quản - 01 bản photo;
- Quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức - 01 bản photo.
*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.
7. Lệ phí (nếu có): Không
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (công chức loại
A); đạt đủ 2 (hai) tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì
được nâng một bậc lương thường xuyên.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan,
đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo,
cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.
10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch
UBND tỉnh.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâ...
Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên
viên cao cấp và tương đương
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ tại Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Tổ
chức), Địa chỉ: Số 2 Hòa Bình, Khu vực 4, Phường 5, thành phố VThanh, tỉnh
Hậu Giang hoặc gián tiếp qua đường bưu đin.
Bước 2. n bộ Phòng Hành chính - Tổ chức kiểm tra hồ sơ, nếu hồ
hợp lệ, ra biên nhận tiếp nhận chuyển đến phòng chuyên môn xử lý. Nếu
không hợp lệ, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung.
Bước 3. Trả kết quả:
Văn Phòng UBND tỉnh (Png Hành chính – Tổ chức) trả kết quả trực tiếp
cho người đại diện nộp hồ sơ hoặc qua đường u điện đến đơn vnộp hsơ.
Thời gian nhận và trkết quả: sáng 7h-11h; chiều 13h 17h
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghlễ)
2. ch thức thực hiện: Gửi bằng đường Bưu đin hoặc gửi trực tiếp tại
Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn Phòng UBND tỉnh.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình của Sở Nội vụ - 01 bản chính;
- Dự thảo Quyết định nâng bậc lương thường xuyên - 01 bản in tệp vi
tính (file);
- Tờ trình của cơ quan chủ quản - 01 bản photo;
- Quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức - 01 bản photo.
*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.
7. Lệ phí (nếu có): Không
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (công chức loại
A); đạt đủ 2 (hai) tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian gi bậc lương thì
được nâng một bậc lương thường xuyên.
Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương - Trang 2
Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương - Người đăng: Thờigian Taonhieubiendoihonla Lí Lẽ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 9 10 904