Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam
10:12' 15/5/2008

Thương mại nội địa của bất cứ nước nào cũng đều chịu những tác động nhất định khi nước đó
tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trường hợp của Việt Nam cũng không phải là
ngoại lệ. Vì vậy, nghiên cứu những ảnh hưởng thuận và ngược chiều của quá trình trên, đồng
thời có những biện pháp cơ bản để ứng phó là điều cần thiết.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, không chỉ hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phải chịu
những tác động trực tiếp của thị trường thế giới mà thương mại nội địa cũng bị những tác động nhất
định. Có thể kể tới những ảnh hưởng đó như sau:
Trước hết là Việt Nam phải thực hiện việc mở cửa thị trường phân phối theo cam kết gia nhập Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, Việt Nam sẽ cho phép bên nước ngoài thành lập liên
doanh với phần vốn góp tối đa là 49% kể từ khi gia nhập. Hạn chế vốn góp này sẽ được từng bước nới
lỏng và đến năm 2009, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mới được phép thành lập ở Việt Nam.
Tương tự như trong Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ, Việt Nam không mở cửa thị trường
phân phối xăng dầu, dược phẩm, sách, báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường và kim loại quý cho
nước ngoài. Với những sản phẩm nhạy cảm như sắt thép, phân bón, xi măng... Việt Nam chỉ mở cửa thị
trường sau 3 năm. Việt Nam giành cho mình quyền xem xét cho phép mở điểm bán lẻ thứ 2 của doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức cam kết của Việt Nam trong WTO thấp hơn, vì trên thực tế, một
số tập đoàn phân phối lớn đã thành lập siêu thị 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam.
Thứ hai là môi trường kinh doanh của hệ thống phân phối tại Việt Nam sẽ ngày càng được minh
bạch hơn. Việc thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình gia nhập, cùng với việc thực hiện chủ
trương khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh những mặt hàng,
ngành nghề và lĩnh vực mà Nhà nước không cấm sẽ làm cho quá trình tự do hóa thương mại của Việt
Nam diễn ra mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Tất cả những động thái đó và sự thực hiện lộ trình, cam kết
trên sẽ làm cho môi trường kinh doanh đối với hệ thống phân phối được thuận lợi và minh bạch hơn.
Thứ ba là sự tăng cường tham gia của các công ty xuyên quốc gia vào hệ thống phân phối ở thị
trường nội địa Việt Nam. Các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đang đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế thế giới. Những năm tới, cùng với việc sáp nhập, mua lại, đầu tư, mở rộng thị trường, thì khả
năng chiếm lĩnh,...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam
10:12' 15/5/2008
Thương mại nội địa của bất cứ nước nào cũng đều chịu những tác động nhất định khi nước đó
tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trường hợp của Việt Nam cũng không phải
ngoại lệ. vậy, nghiên cứu những ảnh hưởng thuận ngược chiều của quá trình trên, đồng
thời có những biện pháp cơ bản để ứng phó là điều cần thiết.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, không chỉ hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phải chịu
những tác động trực tiếp của thị trường thế giới mà thương mại nội địa cũng bị những tác động nhất
định. Có thể kể tới những ảnh hưởng đó như sau:
Trước hết là Việt Nam phải thực hiện việc mở cửa thị trường phân phối theo cam kết gia nhập T
chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, Việt Nam sẽ cho phép bên nước ngoài thành lập liên
doanh với phần vốn góp tối đa 49% kể từ khi gia nhập. Hạn chế vốn góp y sẽ được từng bước nới
lỏng đến năm 2009, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mới được phép thành lập Việt Nam.
Tương tự như trong Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ, Việt Nam không mở cửa thị trường
phân phối xăng dầu, dược phẩm, sách, báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường kim loại quý cho
nước ngoài. Với những sản phẩm nhạy cảm như sắt thép, phân bón, xi măng... Việt Nam chỉ mcửa thị
trường sau 3 năm. Việt Nam giành cho mình quyền xem xét cho phép mở điểm bán lẻ thứ 2 của doanh
nghiệp vốn đầu nước ngoài. Mức cam kết của Việt Nam trong WTO thấp hơn, vì trên thực tế, một
số tập đoàn phân phối lớn đã thành lập siêu thị 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam.
Thứ hai môi trường kinh doanh của hệ thống phân phối tại Việt Nam sẽ ngày càng được minh
bạch hơn. Việc thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình gia nhập, cùng với việc thực hiện chủ
trương khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh những mặt hàng,
ngành nghề nh vực Nhà nước không cấm sẽ làm cho quá trình tự do hóa thương mại của Việt
Nam diễn ra mạnh mhơn, sâu sắc hơn. Tất cnhững động thái đó sự thực hiện lộ trình, cam kết
trên sẽ làm cho môi trường kinh doanh đối với hệ thống phân phối được thuận lợi và minh bạch hơn.
Thứ ba sự tăng cường tham gia của các công ty xuyên quốc gia vào hệ thống phân phối thị
trường nội địa Việt Nam. Các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đang đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế thế giới. Những m tới, cùng với việc sáp nhập, mua lại, đầu tư, mở rộng thị trường, tkhả
năng chiếm lĩnh, khống chế kiểm soát hệ thống tiêu thụ sản phẩm toàn cầu của các TNCs sẽ ngày
càng tăng.
Việt Nam hiện nay bên cạnh những tập đoàn phân phối lớn đã mặt như Metro Cash & Carry,
Bourbon Espace (Big C), Parkson, Dairy Farm,... các tập đoàn kinh doanh bán lẻ hàng đầu thế giới như
Wal-mart (Hoa Kỳ), Carrefour (Pháp), Tesco (Anh), Marko (Lan)... đang mở rộng thị trường thâm
nhập ny càng sâu, rộng vào thị trường bán lẻ hàng hóa trên thế giới, ssớm mặt thị trường mới
nổi và có sức hấp dẫn này. Theo tổ chức tư vấn A.T.Keaney của Hoa Kỳ, thị trường bán lẻ Việt Nam hiện
xếp thứ thế giới về khả năng thu hút những tập đoàn bán lẻ với những do như dân sđông, trong
đó một nửa dân số Việt Nam độ tuổi ới 30 mức chi tiêu của người tiêu ng cũng ndoanh số
bán lẻ ngày một tăng nhanh. Chẳng hạn, năm 2007, tổng mức u chuyển n lẻ hội đạt 726.113 tỉ
đồng, tăng 23,3% so với năm 2006, là mức tăng k lục từ năm 2001 đến nay. Điều đặc biệt quan trọng
thương mại nội địa còn mở rộng đối với mọi khu vực kinh tế. Nếu như năm 2001, tỷ trọng trong thương
mại bán lẻ hàng hóa của khu vực kinh tế nhà ớc 16,7%, của khu vực kinh tế ngoài nhà ớc
81,7% của khu vực vốn đầu nước ngoài 1,6%, thì năm 2007, tỷ trọng trên đã sự chuyển
dịch mạnh, tương ứng là 10,9%; 86%; và 3,1%.
Thứ tư, hệ thống dịch vụ phân phối ngày càng lớn mạnh với sự liên thông giữa trong ngoài
nước. Cùng với quá trình bành trướng thâm nhập của TNCs vào hệ thống phân phối Việt Nam, việc
xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam - Trang 2
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại nội địa Việt Nam 9 10 935