Ktl-icon-tai-lieu

Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhiều công ty đại chúng đang phải suy xét thận trọng đối với vấn đề
trả cổ tức cho năm tới bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt? Vào “mùa” đại hội
cổ đông của các công ty niêm yết. Qua một số đại hội cổ đông, câu trả lời
của rất nhiều cổ đông là khá rõ ràng: trả bằng tiền mặt và không chấp nhận
việc trả bằng cổ phiếu, nhất là trong thời điểm thị trường chứng khoán đang
suy giảm.
Tuy nhiên, quan điểm của bài viết là: nên trả cổ tức bằng cổ phiếu
thay cho tiền mặt!
Thị trường lên, cổ đông muốn cổ tức bằng cổ phiếu
Thị trường chứng khoán Việt Nam được coi là bước vào giai đoạn
“hoàng kim” từ cuối năm 2006, khi Việt Nam chính thức trở thành thành
viên WTO. Với sự tham gia mạnh mẽ mang tính xúc tác của khối đầu tư
nước ngoài, giá của tất cả cổ phiếu niêm yết tăng nhanh chóng, VN-Index
lên điểm mạnh mẽ, từ khoảng 500 điểm lên đến đỉnh 1.179,32 điểm ngày

12/3/2007. Diễn biến của thị trường chứng khoán trở thành tâm điểm trên rất
nhiều mặt báo cũng như các mạng truyền thông khác (thậm chí cho đến
nay).
Tranh thủ cơ hội trên, việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cũng
được nhiều công ty niêm yết, công ty chứng khoán và công ty đại chúng
khác tận dụng tối đa. Nhiều công ty trong vòng 1 năm đã tổ chức 2 lần phát
hành thêm cổ phiếu.
Tại thời điểm đó, thì việc tăng vốn nói chung, dù được thực hiện để
làm gì (tài trợ cho các dự án, xây nhà máy mới, mua tàu biển mới... hay chỉ
cần lý do là tăng vốn điều lệ) hay dưới hình thức nào đi chăng nữa (phát
hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu hay phát hành quyền mua cổ
phiếu mới) đều được cổ đông ủng hộ nhiệt liệt, đơn giản là cổ phiếu cho dù
được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phân phối thì cũng vẫn tiếp tục tăng giá.
Mức cổ tức bằng tiền mặt không thể nào bằng mức lãi do chênh lệch giá.
Tuy nhiên, khi thị trường biến động thì nhà đầu tư càng nắm nhiều cổ
phiếu càng lỗ. Cắt lỗ là mục tiêu hàng đầu, nhưng đôi khi trong các đợt phát
hành, nhà đầu tư nếu còn nắm cổ phiếu (thực tế có mấy ai hoàn toàn cắt
được lỗ?) trước ngày chốt sổ cổ đông thì buộc phải nhận (hoặc mua) cổ
phiếu mới, nếu không phải chịu thêm khoản lỗ do điều chỉnh giá tham chiếu.

Ngoài ra, các cổ phiếu mới phải mất 1-2 tháng mới về tài khoản, do
đó lỗ càng thêm nặng. Cổ tức bằng tiền mặt, tuy ít những cũng trở thành một
khoản thu nhập thật sự. Do đó nhiều người từ chối việc phát hành thêm cổ
phiếu, và họ thấy rằng cùng nhau phản đối tại các cuộc họp đại hội cổ đông
mới có hy vọng khiến cho đợt phát hành không được thực hiện.
Ch...
Nên trcổ tức bằng cổ phiếu
Nhiều ng ty đại chúng đang phải suy xét thận trọng đối với vấn đề
trctức cho năm tới bằng cphiếu hay bằng tiền mặt? Vào mùa” đại hi
cđông ca các ng ty niêm yết. Qua một sđại hội cổ đông, câu trả lời
của rất nhiều cổ đông là khá ng: trbằng tiền mặt và không chấp nhận
việc trả bằng cổ phiếu, nhất là trong thời điểm thị trường chứng khn đang
suy gim.
Tuy nhiên, quan đim của bài viết là: nên trcổ tức bằng cphiếu
thay cho tin mặt!
Thị trường lên, cổ đông muốn c tức bằng c phiếu
Th trường chứng khoán Việt Nam được coi bước vào giai đoạn
hoàng kim” tcuối năm 2006, khi Việt Nam chính thức trở thành thành
viên WTO. Vi sự tham gia mạnh mẽ mang tính xúc tác của khối đầu
nước ngoài, giá của tất cả cổ phiếu niêm yết ng nhanh chóng, VN-Index
lên điểm mnh mẽ, từ khoảng 500 điểm lên đến đỉnh 1.179,32 đim ngày
Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu 9 10 721