Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 7325 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn
Nguyễn Ngọc Tư
Vũ Thị Hải Yến
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu về người kể chuyện trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn
Ngọc Tư. Trình bày nghệ thuật tổ chức cốt truyện và kết cấu trong truyện ngắn
Nguyễn Ngọc Tư. Phân tích ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn
Nguyễn Ngọc Tư.
Keywords. Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Nghệ thuật trần thuật

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn trẻ của vùng đất tận cùng Tổ quốc. Chị sinh năm
1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong một gia đình nông dân.
Sau hơn mười năm cầm bút, chị đã trở thành một hiện tượng độc đáo khiến bạn đọc
trong nước và ngoài nước quan tâm. Truyện của Nguyễn Ngọc Tư vừa mang hơi thở
của cuộc sống hiện đại vừa mang nét duyên của “trái sầu riêng” Nam Bộ, có người
thích, khen thơm, có người bưng mũi quay đi vì chê nó nặng mùi. Tuy vậy, chúng
tôi nhận thấy truyện ngắn của chị thực sự tạo được “hiệu ứng” với bạn đọc. Điều gì
đã làm nên thành công vang dội của một nhà văn trẻ tuổi ở những bước đầu tiên đến
với văn chương nghệ thuật? Muốn lí giải điều đó chúng tôi đã chọn đề tài: Nghệ
thuật tự sự trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
Đặc trưng của phương thức tự sự nói chung và truyện ngắn nói riêng là nghệ
thuật trần thuật. Nắm được những đặc điểm trần thuật sẽ giúp chúng ta khám phá
những tầng sâu kín, những vẻ đẹp độc đáo của truyện ngắn. Ở lĩnh vực văn xuôi,
truyện ngắn đang khẳng định được ưu thế. Với những đặc điểm riêng, truyện ngắn
có thể coi là một thể loại bắt nhịp nhanh với những chuyển biến muôn màu của đời
1

sống hiện đại. Nó là thể loại phát triển mạnh nhất trong văn học đương đại, góp phần
làm nên diện mạo chính của nền văn học hôm nay. Việc tìm hiểu nghệ thuật trần
thuật trong truyện ngắn của một nhà văn trẻ như Nguyễn Ngọc Tư sẽ cho chúng ta
thấy được sự đóng góp của chị trong quá trình vận động chung của truyện ngắn Việt
Nam đương đại. Qua đó cũng cho người đọc một cái nhìn khái quát về những
chuyến biến mạnh mẽ cả về nội dung phản ánh và hình thức thể hiện của thể loại
truyện ngắn trong nền văn học hiện nay.
2. Lịch sử vấn đề
Là một nhà văn được yêu mến không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài, vì
thế những bài viết tìm hiểu về truyện ngắn và tạp văn của chị thường xuyên được
đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Trên cơ sở tìm hiểu nhữn...
1
Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn
Nguyễn Ngọc Tư
Vũ Thị Hải Yến
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu về người kể chuyện trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn
Ngọc Tư. Trình bày nghệ thuật tổ chức cốt truyện kết cấu trong truyện ngắn
Nguyễn Ngọc . Phân ch ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn
Nguyễn Ngọc Tư.
Keywords. Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Nghệ thuật trần thuật
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguyễn Ngọc nvăn trẻ của vùng đất tận cùng Tổ quốc. Chị sinh năm
1976 tại Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Mau trong một gia đình nông dân.
Sau hơn mười năm cầm bút, chị đã trở thành một hiện tượng độc đáo khiến bạn đọc
trong nước ngoài nước quan tâm. Truyện của Nguyễn Ngọc vừa mang hơi thở
của cuộc sống hiện đại vừa mang t duyên của “trái sầu riêng” Nam Bộ, người
thích, khen thơm, người bưng mũi quay đi chê nặng mùi. Tuy vậy, chúng
tôi nhận thấy truyện ngắn của chị thực sự tạo được “hiệu ng” với bạn đọc. Điều
đã làm nên thành công vang dội của một nhà văn trẻ tuổi ở những bước đầu tiên đến
với văn chương nghệ thuật? Muốn giải điều đó chúng tôi đã chọn đề tài: Nghệ
thuật tự sự trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
Đặc trưng của phương thức tự sự nói chung truyện ngắn nói riêng nghệ
thuật trần thuật. Nắm được những đặc điểm trần thuật sẽ giúp chúng ta khám phá
những tầng sâu kín, những vẻ đẹp độc đáo của truyện ngắn. lĩnh vực văn xuôi,
truyện ngắn đang khẳng định được ưu thế. Với những đặc điểm riêng, truyện ngắn
thể coi một thể loại bắt nhịp nhanh với những chuyển biến muôn màu của đời
Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn Nguyễn Ngọc Tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn Nguyễn Ngọc Tư - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghệ thuật trần thuật trong truyên ngắn Nguyễn Ngọc Tư 9 10 593