Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các chiến lược đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong các mạng không dây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu các chiến lược đảm bảo chất lượng
dịch vụ (QoS) trong các mạng không dây
Hà Minh Toản
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyề n dữ liê ̣u và ma ̣ng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Việt
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan về một số vấn đề chọn lọc đảm bảo chất lượng dịch vụ, các đại
lượng chất lượng dịch vụ, những khó khăn trong việc phát triển các chiến lược đảm
bảo chất lượng dịch vụ cho mạng có dây và không dây và một số cơ chế đảm bảo dịch
vụ tiêu biểu. Tìm hiểu về mạng IEEE 802.11 - mạng LAN không dây đang được sử
dụng phổ biến nhất hiện nay, tập trung vào hai chức năng điều khiển truy cập môi
trường truyền là cộng tác phân tán DCF và cộng tác theo điểm PCF, đưa ra một số
luận cứ về sự hạn chế trong đảm bảo chất lượng dịch vụ của hai chức năng này. Trình
bày các chiến lược đảm bảo chất lượng dịch vụ áp dụng trong mạng LAN không dây,
chủ yếu là nghiên cứu hoạt động của cơ chế điều khiển truy cập kênh truyền phân tán
nâng cao trong chức năng cộng tác lai. Phân tích vai trò các tham số EDCA trong phân
loại, xử lý ưu tiên các lưu lượng. Trình bày thí nghiệm mô phỏng nhằm chứng thực
khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ của cơ chế EDCA sử dụng trong mạng LAN
không dây IEEE 802.11e, đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng dịch vụ của EDCA
khi tải của mạng thay đổi
Keywords: Chất lượng dịch vụ; Công nghệ thông tin; Mạng không dây; Truyền dữ
liệu
Content
GIỚI THIỆU CHUNG
Internet ngày nay trở thành một thành phần không thể thiếu cho sự phát triển của xã hội.
Con người dùng Internet ở khắp mọi nơi, trong thời điểm, mọi hoàn cảnh. Nó là công cụ trao
đổi, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và thuận lợi nhất, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của
con người. Chính vì lẽ đó, nhiều chính phủ, tổ chức và công ty coi nó là một nền tảng nhất
thiết phải xây dựng nhằm thúc đẩy và đảm bảo tính bền vững của sự phát triển. Cùng với phát
triển của Internet, các ứng dụng đa phương tiện ra đời là một nhu cầu tất yếu của con người
giúp biểu diễn thông tin trực quan, sinh động, phong phú và dễ hiểu hơn. Tuy vậy, các ứng
dụng này thường đòi hỏi phải được đảm bảo những yêu cầu về băng thông, độ trễ rất khắt
khe. Đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) từ đó trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng thu hút được nhiều sự quan tâm của các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và

các nhà khoa học trên toàn thế giới. Đối với mạng có dây, do khả năng cung cấp được băng
thông lớn, đường truyền ít lỗi, vấn đề đảm b...



i hc Công ngh
 ngành: 




; 60 48 15
PGS. TS. 
 2008
Abstract: 


- 
      






 
 

Keywords:  ; ; ; 

Content
GIỚI THIỆU CHUNG
Internet ngày nay cho 
trao
,  thông tin nhanh chóng  
,  
 phát
Internet, các  




Nghiên cứu các chiến lược đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong các mạng không dây - Trang 2
Nghiên cứu các chiến lược đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong các mạng không dây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu các chiến lược đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong các mạng không dây 9 10 568