Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu các phương pháp phân lập
Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây
gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và
chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất
có hoạt tính sinh học
Lê Thị Thùy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành : Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Văn Ngọc Hướng
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Khái quát về chi Gừng (Zingiber), cây Gừng gió (Zingiber
zerumbet. Sm), công dụng và các hoạt chất sinh học của Gừng gió
(Zingiber zerumbet Sm). Trình bày các phương pháp thực nghiệm:
phương pháp phân lập zerumbone từ thân rễ cây gừng gió; điều chế các
dẫn xuất của Zerumbone; khảo sát hoạt tính chống ung thư của các dẫn
xuất của Zerumbone. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: điều chế
Zerumbone chất lượng cao (> 99%);tTổng hợp một số dẫn xuất của
zerumbone và khảo sát hoạt tính chống ung thư của chúng; khảo sát
hoạt tính chống ung thư của 3-isopropylaminozerumbone.

Keywords: Hóa hữu cơ; Hoạt tính sinh học; Hóa học; Cây gừng
Content
Gừng gió (Zingiber zerumbet Sm) là cây thuốc dân tộc nổi tiếng từ lâu đời
không chỉ ở nước ta mà còn ở rất nhiều nước Đông Nam Á như Indonexia, Thái
Lan, Miến Điện…
Gừng gió là cây mọc hoang dại phổ biến ở nước ta từ Bắc tới Nam, đặc biệt
là ở các tỉnh miền núi nước ta.
Hợp chất có hoạt tính sinh học chính của gừng gió là Zerumbone- nó là chất
có hoạt tính phòng ngừa và chống ung thư mạnh trên 10 loại ung thư khác nhau,

đặc biệt là ung thư gan và ung thư vú. Vì vậy, gần 20 năm trở lại đây, Zerumbone
nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là các
nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra những nghiên cứu gần đây của các nhà
khoa học đã chứng minh rằng dẫn xuất của zerumbone cũng có hoạt tính phòng
ngừa và chống ung thư mạnh. Chính vì vậy mà chúng tôi đặc biệt quan tâm tới
việc điều chế zerumbone có chất lượng cao từ cây gừng gió để chuyển hóa
zerumbone thành các chất khác nhau nhằm tạo ra được những hợp chất có hoạt
tính sinh học phục vụ cho ngành y dược. Đấy cũng chính là lí do mà chúng tôi
chọn đề tài:“ Nghiên cứu các phương pháp phân lập zerumbone có chất lượng cao
từ thân rễ cây gừng gió( Zingiber zerumbet Sm) và chuyển hóa zerumbone thành
các hợp chất có hoạt tính sinh học.”
Gừng gió (Zingiber zerumbet Sm) là cây thuốc dân tộc, mọc hoang và phổ
biến ở nước ta. Như trong tổng quan đã trình bày, trong 20 năm trở lại đây các
kết quả nghiên cứu của trong và ngoài nước về hoạt tính chống ung thư của
Zerumbone đã khẳng định rằng: Zerumbone là...
Nghiên cứu các phương pháp phân lập
Zerumbone chất lượng cao từ thân rễ cây
gừng gió (zingiber zerumbert sm.)
chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất
có hoạt tính sinh học
Lê Thị Thùy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành : Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Ngưi ng dẫn: PGS.TS. Văn Ngọc Hướng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Khái quát v chi Gng (Zingiber), cây Gng gió (Zingiber
zerumbet. Sm), công dng và các hot cht sinh hc ca Gng gió
(Zingiber zerumbet Sm). Trình bày các phương pháp thc nghim:
phương pháp phân lp zerumbone t thân r cây gng gió; điu chế các
dn xut ca Zerumbone; kho sát hot tính chng ung thư ca các dn
xut ca Zerumbone. Đưa ra kết qu nghiên cu tho lun: điu chế
Zerumbone cht lượng cao (> 99%);tTng hp mt s dn xut ca
zerumbone kho sát hot tính chng ung thư ca chúng; kho sát
hot tính chng ung thư ca 3-isopropylaminozerumbone.
Keywords: Hóa hữu cơ; Hoạt tính sinh học; Hóa học; Cây gừng
Content
Gừng gió (Zingiber zerumbet Sm) y thuc dân tộc nổi tiếng từ lâu đời
không chỉ nước ta còn rất nhiều ớc Đông Nam Á như Indonexia, Thái
Lan, Miến Điện…
Gừng gió cây mọc hoang dại phổ biến nước ta từ Bắc tới Nam, đặc biệt
là ở c tỉnh miền núi nước ta.
Hợp chất có hoạt nh sinh học chính của gừng gió là Zerumbone- chất
hoạt tính phòng ngừa chống ung thư mạnh trên 10 loại ung thư khác nhau,
Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học 9 10 59