Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới
tác động của các loại bức xạ năng lượng cao
định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ
Nguyễn Đình Hoàng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và Linh kiện Nano
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về ống nano carbon: Lịch sử hình thành; Một số dạng cấu hình
phổ biến của vật liệu carbon; Cơ chế mọc ống nano carbon; Tính chất của ống nano
carbon; Các sai hỏng có thể tồn tại trong mạng của ống nano carbon; Một số ứng dụng
của ống nano carbon. Nghiên cứu lý thuyết tán xạ Raman: Hiệu ứng raman; Tán xạ
raman cộng hưởng; Các mode dao động của ống nano carbon. Nghiên cứu nguồn bức
xạ năng lượng cao: Tia vũ trụ; Nguồn bức xạ nhân tạo. Tiến hành thực nghiệm:
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của bức xạ laser lên CNTs; Nghiên cứu sự ảnh hưởng của
bức xạ hãm lên CNTs; Sự ảnh hưởng của tia X và tia Gamma lên cấu trúc CNTs.
Keywords: Bức xạ năng lượng; Ống nano carbon; Môi trường vũ trụ; Công nghệ
Nano
Content
MỞ ĐẦU
Do có nhiều tính chất rất đáng chú ý như khả năng dẫn điện, độ cứng cao, độ dẫn nhiệt tốt.
Vật liệu nano carbon (CNTs) không chỉ được ứng dụng trong các vật liệu nano composite, vật
liệu chịu nhiệt, vật liệu hấp thụ sóng điện từ, đầu dò và đầu phát điện tử mà còn được sử dụng
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tàu vũ trụ, lò phản ứng hạt nhân, và các ứng dụng môi
trường[10][12][16].
Trong môi trường vũ trụ, CNTs có thể được dùng để làm vỏ tầu, các linh kiện điện tử, thiết
bị lưu trữ hidro, pin lithium và pin nhiên liệu... Ở điều kiện này, các thiết bị này chịu sự tương
tác của nhiều loại ha ̣t , các loại bức xạ điện từ có năng lượng cao như proton, electron, alpha,
photon, nơtron, các ion nặng , vì vậy có thể dẫn đến sự biến đổi về cấu trúc mạng, đưa vào
mạng các nguyên tử lạ, làm thay đổi các tính chất cơ, hóa, lý,...ảnh hưởng đến khả năng hoạt
động của các thiết bị này[8]. Nhằm mục đích mô phỏng quá trình tương tác của các bức xạ
trên vũ trụ lên các vật liệu nano người ta thường tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm trên
mặt đất với các nguồn bức xạ nhân tạo, trong đó chủ yếu được tạo ra từ các máy gia tốc hạt và
các nguồn đồng vị phóng xạ.

Luận văn này đã đưa một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong viê ̣c nhận diện các
đồng vị phóng xạ và xác định suất lượng của chúng được tạo thành từ các vật liệu CNTs khi
chiếu bởi chùm photon hãm năng lượng cực đại 60 MeV trên máy gia tốc electron tuyến tính,
đồng thời đã khảo sát ảnh hưởng của các nguồn bức xạ khác n...
Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới
tác động của các loại bức xạ năng lượng cao
định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ
Nguyễn Đình Hoàng
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và Linh kiện Nano
Người ng dẫn: TS. Nguyn Thanh Bình
m bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan về ống nano carbon: Lịch sử hình thành; Một số dạng cấu hình
phổ biến của vật liệu carbon; chế mọc ống nano carbon; Tính chất của ng nano
carbon; Các sai hỏng có thể tồn tại trong mạng củang nano carbon; Một số ứng dụng
của ng nano carbon. Nghiên cứu thuyết tán xạ Raman: Hiệu ứng raman; Tán xạ
raman cộng hưởng; Các mode dao đng của ng nano carbon. Nghiên cứu nguồn bức
xạ năng lượng cao: Tia vũ trụ; Nguồn bức x nhân tạo. Tiến hành thực nghiệm:
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của bức xạ laser lên CNTs; Nghiên cứu sự nh hưởng của
bức xạm lên CNTs; Sự ảnh hưởng của tia X và tia Gamma lên cấu trúc CNTs.
Keywords: Bức xạ năng lượng; Ống nano carbon; i trường vũ tr; Công nghệ
Nano
Content
MỞ ĐẦU
Do nhiều tính chất rất đáng chú ý như khả năng dẫn điện, độ cứng cao, độ dẫn nhiệt tốt.
Vật liệu nano carbon (CNTs) không chỉ được ứng dụng trong các vật liệu nano composite, vật
liệu chịu nhiệt, vật liệu hấp thsóng điện từ, đầu và đầu phát điện tử mà còn được sử dụng
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tàu tr, phản ứng hạt nhân, các ứng dụng môi
trường[10][12][16].
Trong môi trường vũ trụ, CNTs có thể được dùng để làm vỏ tầu, các linh kiện điện t, thiết
bị lưu trữ hidro, pin lithium và pin nhiên liệu... Ở điều kiện này, các thiết bị này chịu sự tương
tác của nhiu loại ha
̣
t , các loại bức x điện t có năng lượng cao nproton, electron, alpha,
photon, nơtron, các ion nng , vậy thể dẫn đến sự biến đổi về cấu trúc mạng, đưa vào
mạng các nguyên tlạ, m thay đổi các tính chất cơ, hóa, lý,...ảnh hưởng đến khả năng hoạt
động của các thiết bị này[8]. Nhằm mục đích mô phỏng quá trình tương tác của các bức xạ
trên trụ lên các vật liệu nano người ta thường tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm trên
mt đất với các nguồn bức xạ nhân tạo, trong đó chyếu được tạo ra từ các máy gia tốc hạt và
các nguồn đồng vị phóng xạ.
Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ 9 10 363