Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm.

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính
bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế
tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực
phẩm.
Lê Văn Quyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
Mã số: 60.44.35
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai.
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm
xúc tác cho quá trình chế tạo Diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm:
Tìm kiếm nguồn năng lượng cho tương lai; Ứng dụng dầu, mỡ động thực
vật trong sản xuất nhiên liệu; Xúc tác cho phản ứng este hóa chéo tổng hợp
Biodiesel; Vật liệu mao quản trung bình cấu trúc trật tự. Tiến hành thực
nghiệm: Hoá chất và thiết bị; Các phương pháp vật lý đặc trưng xúc tác;
Xác định các chỉ số cơ bản của dầu Jatropha; Phương pháp đánh giá sản
phẩm. Trình bày kết quả và thảo luận: Đặc trưng tính chất vật liệu; Khảo
sát hoạt tính xúc tác đối với phản ứng este hóa chéo dầu; Đánh giá thành
phần và kiểm tra tính chất sản phẩm.
Keywords. Hóa dầu; Hóa hữu cơ; Axit rắn; Dầu thực vật; Diesel sinh họ

Content
Tóm tắt kết quả của luận văn:
- An ninh năng lượng, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đang là vấn đề sống
còn của toàn cầu, trong đó có nước ta.
- Năng lượng có vai trò động lực để phát triển kinh tế - xã hội. An ninh nượng
lượng cũng gắn liền với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế.

- Việc tìm kiếm những nguồn năng lượng dài hạn và thân thiện với môi trường để
dần thay thế cho năng lượng hóa thạch đang là một nhiệm vụ cấp thiết đối với
nhân loại hiện nay.
- Việc phát triển từ các nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo là con đường tất
yếu để phát triển bền vững.
- Một trong những phương án được xem là khả thi nhất để giải quyết bài toán tìm
kiếm nguồn nhiên liệu thay thế cho năng lượng hóa thạch đó là sử dụng các nhiên
liệu Sinh học, đặc biệt là các alkyl este của axit béo hay còn được gọi là biodiesel
được sản xuất từ dầu, mỡ động thực vật qua phản ứng este hóa chéo.
- Ở Việt Nam thì biodiesel đang được quan tâm nghiên cứu rất nhiều, nhưng vẫn
chưa tìm được một xúc tác tối ưu. Chính vì vậy trong đề tài này tôi đã chọn đề tài
này:
- Nghiên cứu chế tạo axit ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trình
chế tạo diesel sinh học từ dầu phi thực phẩm.
- Xúc tác chế tạo ra đã được đặc trưng bằng các phương pháp vật lý như : TPDNH3, giải hấp và hấp phụ N2, X-Ray, EDX, … và đã tiến hành đánh giá sản phẩm

Summary of the findings of the thesis
- Energy security, food security and climate chan...
Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO
2
biến tính
bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế
tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực
phẩm.
Lê Văn Quyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
Mã số: 60.44.35
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai.
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn S m
xúc tác cho quá trình chế tạo Diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm:
Tìm kiếm nguồn năng lượng cho tương lai; Ứng dụng dầu, mỡ động thực
vật trong sản xuất nhiên liệu; Xúc tác cho phản ứng este hóa chéo tổng hợp
Biodiesel; Vật liệu mao quản trung bình cấu trúc trật tự. Tiến hành thực
nghiệm: Hoá chất thiết bị; Các phương pháp vật đặc trưng xúc tác;
Xác định các chỉ số cơ bản của dầu Jatropha; Phương pháp đánh giá sản
phẩm. Trình y kết quả thảo luận: Đặc trưng tính chất vật liệu; Khảo
sát hoạt tính xúc tác đối với phản ứng este hóa chéo dầu; Đánh giá thành
phần và kiểm tra tính chất sản phẩm.
Keywords. Hóa dầu; Hóa hữu cơ; Axit rắn; Dầu thực vật; Diesel sinh họ
Content
Tóm tắt kết quả của luận văn:
- An ninh năng lượng, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đang là vấn đề sống
còn của toàn cầu, trong đó có nước ta.
- Năng lượng có vai trò động lực để phát triển kinh tế - xã hội. An ninh nượng
lượng cũng gắn liền với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế.
Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm. - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trìnhchế tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm. 9 10 208