Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá
trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất
mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trìtỉnh Phú Thọ
Nguyễn Lại Thái Hưng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Thái Thị Quỳnh Như
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất
trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Điều tra, khảo sát thực trạng thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải
quyết việc làm, tái định cư tại một số dự án của thành phố Việt Trì. Nghiên cứu thực
trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ tiến
trình đô thị hóa. (lấy ví dụ tại một số dự án). Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, mô
hình phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.
Keywords: Địa chính; Phú Thọ; Đất
Content
1. Tính cấp thiết
Đất đai luôn là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất
ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đồng thời, đất đai là nguồn
tài nguyên có hạn về số lượng, nên việc quản lý, sử dụng đất có hiệu quả nhất luôn là vấn đề mà
Chính phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp.
Thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh
Phú Thọ. Để đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố Việt Trì trong những năm tới trở thành đô thị
loại I, nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng đã và
đang được triển khai với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Hàng trăm Hecta đất đã được thu hồi để
phục vụ phát triển thành phố. Tuy nhiên, công tác điều tiết lợi ích tăng thêm từ đất vẫn đang là
bài toán nan giải đối với các cấp lãnh đạo thành phố.

Nhằm góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, kịp thời đưa ra hướng giải quyết những
bất cập nêu trên, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất
không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ” là rất
cần thiết.
Chương 1:
TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT PHẦN GIÁ TRỊ
TĂNG THÊM TỪ ĐẤT KHI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN.
1.1. Vai trò của đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1.1.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ 9 10 163