Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ cho các hệ thống truyền hình số mặt đất Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
----------------------------------------------------

NGUYỄN HUY HOÀNG

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHO
CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
PGS – TS Trần Hồng Quân

Phản biện 1: .......................................................................................................
............................................................................................................................
Phản biện 2: ......................................................................................................
..........................................................................................................................
Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông
Vào lúc: ........giờ.......ngày........tháng........năm..........
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀTÀI
Với những ưu điểm vượt trội của truyền hình số so với truyền hình analog,
trong những năm qua, truyền hình số mặt đất đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới và
ở Việt Nam, việc thay thế hoàn toàn truyền hình mặt đất analog bằng công nghệ
truyền hình số mặt đất trên toàn thế giới sẽ diễn ra trong tương lai không xa.
Đến nay đã có nhiều Quốc gia trên thế giới lựa chọn tiêu chuẩn DVB – T để
phát sóng mặt đất. Tuy nhiên, trước các nhu cầu đòi hỏi về dung lượng, về kháng
lỗi đường truyền, nâng cao độ tin cậy với các loại hình dịch vụ, về giảm tỷ số công
suất đỉnh / công suất trung bình, nhu cầu về phân chia phổ tần của các dịch vụ viễn
thông khác, cùng với xu thế hội tụ trong các môi trường truyền dẫn, sự phát triển
mạnh mẽ của truyền hình độ phân giải cao HDTV với dung lượng bit lớn mà DVB
– T chưa đáp ứng được.
Từ các yêu cầu thực tế đặt ra đó, nhóm DVB Project đã phát triển chuẩn
truyền hình số thế hệ thứ 2 là DVB – T2. Tiêu chuẩn này được xuất bản lần đầu tiên
vào 6/2008 và được ETSI chuẩn hóa từ tháng 9/2009. Hiện nay, Anh, Phần Lan đã
thông báo triển khai các dịch HDTV trên đường truyền mặt đất dùng chuẩn DVB –
T2; Đức, Ý Tây Ban Nha, Thuỵ Điển cũng đang tiến hành thử nghiệm phát sóng
DVB - T2.
Từ ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
----------------------------------------------------
NGUYỄN HUY HOÀNG
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHCHO
C HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SMẶT ĐẤT VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: KTHUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ S: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NỘI NĂM 2011
Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ cho các hệ thống truyền hình số mặt đất Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ cho các hệ thống truyền hình số mặt đất Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ cho các hệ thống truyền hình số mặt đất Việt Nam 9 10 252