Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu di truyền hàm lượng protein cao ở lúa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận Văn thạc sĩ khoa học

Nghiên cứu di truyền hàm lượng
protein cao ở lúa
Nguyễn Thị Thu Hương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Di truyền học; Mã số: 60 42 70
Người hướng dẫn: TS. Lã Tuấn Nghĩa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con
lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyề n ở mức đô ̣ phân tử giữa bố me ̣ và con
lai ở lúa . Nghiên cứu di truyề n số lươ ̣ng liên quan đế n hàm lượng protein cao ở lúa .
Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hinh thái với hàm lượng protein ở hạt
lúa. Nghiên cứu tương quan giữa mô ̣t số tính tra ̣ng chấ t lươ ̣ng khác với hàm lươ ̣ng
protein ở ha ̣t lúa. Xác định chỉ số chọn lọc trong chọn giống lúa có hàm lượng protei n
cao.
Keywords. Di truyền học; Hạt lúa; Protein; Gen

Content
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài:
Lúa gạo là loại cây lương thực quan trọng trên thế giới nói chung và Việt Nam
nói riêng. Lúa gạo được trồng rộng khắp ở 112 nước trên thế giới; là nguồn cung cấp
lương thực chủ yếu của hơn 54% dân số thế giới (Nguyễn Minh Công và cs., 2004). Ở
một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Việt Nam,....lúa gạo là
cây lương thực chính.
Về mặt diện tích gieo trồng, lúa gạo là cây lương thực có diện tích lớn thứ hai
đứng sau lúa mì; Về sản lượng hàng năm, lúa gạo đứng thứ ba sau lúa mì và ngô
(Nguyễn Minh Công và cs., 2004). Về giá trị kinh tế, lúa gạo là nguồn thu nhập chính
của nông dân nhiều nơi trên thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan
trọng của một số quốc gia trong đó có Việt Nam (hàng năm Việt Nam xuất khẩu
khoảng 4,5 triệu tấn gạo sang các thị trường khác nhau trên thế giới). Vì vậy việc đầu

Luận Văn thạc sĩ khoa học
tư nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất,chất lượng lúa gạo tại Việt Nam luôn được
Chính phủ quan tâm,đặc biệt là chất lượng gạo xuất khẩu luôn là vấn đề thách thức đối
với các nhà chọn giống trong nhiều năm qua.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây,việc chọn tạo giống lúa đã được đẩy
mạnh, nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng đã được tạo ra và chuyển giao vào
sản xuất. Tuy nhiên ,về chất lượng gạo nói chung vẫn chưa được cải thiện rõ rệt .Để
đánh giá về chất lượng dinh dưỡng của lúa gạo có rất nhiều chỉ tiêu khác nhau, một
trong những chỉ tiêu quan trọng là hàm lượng Protein trong hạt gạo. Protein là nguồ n
cung cấp dinh dưỡng và năng lươ ̣ng chủ yếu hàng ngày ; Là một trong những loại hợp
chất hữu cơ rấ...
Luận Văn thạc sĩ khoa học




Ch60 42 70
: 

Abstract. 
. 












. 

  .
 
. 












.  n
cao.
Keywords
Content
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài:









                

Nghiên cứu di truyền hàm lượng protein cao ở lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu di truyền hàm lượng protein cao ở lúa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu di truyền hàm lượng protein cao ở lúa 9 10 560