Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và Chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và Chì
trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có
nguồn gốc tự nhiên
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Môi trường
Chuyên nghành: Khoa học môi trường
Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về động học kim loại nặng trong đất-quá trình hấp phụ;
hòa tan kim loại nặng từ khoáng vật đất; trao đổi ion, hấp phụ và hóa hấp phụ;
nguồn gốc và hàm lượng của cadimi và chì trong đất; vai trò của vật liệu hấp
phụ trong xử lý tại chỗ đối với đất ô nhiễm chì và cadimi. Khái quát vật liệu từ
diatomit và tro bay, khả năng hấp phụ Cd+2 và Pb+2 trong đất ô nhiễm. Phân
tích các tính chất lý-hóa học chủ yếu của đất và vật liệu hấp phụ diatomit, tro
bay như: CEC, pH, thành phần cơ giới, Cd và Pb tổng số. Đánh giá bước đầu
các tính chất của đất và vật liệu hấp phụ diatomit, tro bay cũng như đánh giá
ảnh hưởng của các tính chất lý hóa học đến khả năng hấp phụ Pb và Cd của đất
và vật liệu hấp phụ. Nâng cao khả năng hấp phụ của vật liệu tự nhiên diatomit,
tro bay bằng cách biến tính chúng thành những vật liệu tổng hợp có khả năng
hấp phụ (CEC) cao hơn so với vật liệu ban đầu. Tiến hành thử nghiệm và so
sánh giữa đất ô nhiễm Cd+2 và Pb+2 có sử dụng vật liệu diatomit và tro bay đã
biến tính với đối chứng (đất ô nhiễm Cd+2 và Pb+2 không có vật liệu). Từ đó
tính được hiệu suất hấp phụ giữa đất có sử dụng vật liệu đã biến tính với đất
không có vật liệu. Đưa ra kết quả và thảo luận: tính chất cơ bản của đất và vật
liệu hấp phụ; tổng hợp vật liệu từ điatomit và tro bay; hiệu quả hấp phụ chì và
cadimi của vật liệu tổng hợp từ diatomit hòa lộc; hiệu quả hấp phụ chì và
cadimi của vật liệu tổng hợp từ tro bay.
Keywords. Khoa học môi trường; Ô nhiễm đất; Chì; Kim loại nặng

Content.
Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay ô nhiễm kim loại nặng trong đất là một trong những vấn đề môi trường gây
nhiều bức xúc. Hậu quả do kim loại nặng gây ra được phản ánh trực tiếp từ sức khỏe
cây trồng, vật nuôi..đặc biệt thông qua chuỗi thức ăn, kim loại nặng xâm nhập vào cơ
thể con người và gây ra những hậu quả khó lường. Cadimi và chì là hai kim loại có

tính độc hại lớn cho con người và hệ sinh thái khi nó vượt ngưỡng cho phép và trong
một số điều kiện môi trường nhất định. Tuy vậy, hàm lượng phát thải của chúng vào
môi trường từ hoạt động nhân tạo càng ngày càng gia tăng.
Tại Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xử lý kim loại
nặng Cd và Pb trong đất như: Võ Văn Minh (2007) đã xác...







PGS.TSKH Ng

Abstract. -




-






 




               

Keywords. 
Content.
Tính cấp thiết của đtài




Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và Chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và Chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và Chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên 9 10 879