Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu mô hình BUSINESS INTELLIGENT(BI)áp dụng phân tích dữ liệu nạp thể trong doanh nghiệp viễn thông

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3630 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------

PHẠM QUỐC HÙNG
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BUSINESS
INTELLIGENCE (BI) ÁP DỤNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU NẠP THẺ TRONG DOANH NGHIỆP VIỄN
THÔNG

Chuyên nghành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
HÀ NỘI – 2012

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học:TS. Phạm Thế Quế
Phản biện 1: ……….………………………………..…………………
Phản biện 2: ……………….….……………………….………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: …….. giờ ……. ngày ……. tháng …… năm ………
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

3
MỞ ĐẦU
Quản trị một tổ chức doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vẫn
luôn là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm. Xu hướng quản lý
hiệu quả để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết
liệt như hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các cán bộ đến các cấp
lãnh đạo trong doanh nghiệp, vấn đề này càng được quan tâm hơn
bao giờ hết. Và câu hỏi? làm thế nào để quản lý tổ chức của mình tốt
hơn luôn trăn trở đối với họ. Giải pháp công nghệ Business
Intelligence BI là một trong những giải pháp vô cùng hữu hiệu nhằm
giúp các nhà quản lý trả lời câu hỏi đó một cách “thông minh” nhất.
Business Intelligence BI là giải pháp cung cấp một cách nhìn
toàn cảnh hoạt động của tổ chức từ quá khứ, đến hiện tại cũng như
các dự đoán trong tương lai được áp dụng trong các lĩnh vực như: y
tế, giáo dục, tài chính, viễn thông sử dụng để thu thập, lưu trữ, phân
tích, tổng hợp xử lý dữ liệu nhằm giúp các nhà quản lý đưa ra các
quyết định hiệu quả. Việc đó giúp cho các nhà quản lý đưa ra các
quyết định hiệu quả hơn như: Xác định được vị trí và sức cạnh tranh
của doanh nghiệp, phân tích thói quen sử dụng dịch vụ của khách
hàng, xây dựng và xác định chiến lược kinh doanh, dự đoán tương lai
của doanh nghiệp, và yếu tố quan trọng là giữ được khách hàng có
giá trị và dự đoán khách hàng tiềm năng.
Có thể nói rằng, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang
quản lý một khối lượng khách hàng lớn như hiện nay, kèm theo đó là
các dịch vụ giá trị gia tăng, khối lượng thông tin và công việc khổng

4
lồ, nhưng dữ liệu đó không có khả năng liên kết với nhau, nên các
nhà quản lý dù có nỗ lực đến đâu cũng khó có thể kiểm soát tất cả
mọi hoạt động của tổ chức theo cách truyền thống. Bên cạnh đó, việc
ứng dụng phần mềm quản lý kinh doanh tại các doanh nghiệp viễn
thông tr...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------
PHẠM QUỐC HÙNG
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BUSINESS
INTELLIGENCE (BI) ÁP DỤNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU NẠP THẺ TRONG DOANH NGHIỆP VIỄN
THÔNG
Chuyên nghành: Khoa học máy tính
số: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
HÀ NỘI – 2012
Nghiên cứu mô hình BUSINESS INTELLIGENT(BI)áp dụng phân tích dữ liệu nạp thể trong doanh nghiệp viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu mô hình BUSINESS INTELLIGENT(BI)áp dụng phân tích dữ liệu nạp thể trong doanh nghiệp viễn thông - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghiên cứu mô hình BUSINESS INTELLIGENT(BI)áp dụng phân tích dữ liệu nạp thể trong doanh nghiệp viễn thông 9 10 513