Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phương pháp quản trị nội dung Website thương mại điện tử và ứng dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN QUANG ĐỨC

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ
NỘI DUNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VÀ ỨNG DỤNG

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mã số: :

60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KĨ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ HUY THẬP

Phản biện 1:…………………………… …………………….
Phản biện 2:

…………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ......giờ.....ngày.......tháng......năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Hiện nay khi việc sử dụng máy tính ngày càng phổ biến thì mạng internet
ngày càng phát triển. Thông qua mạng internet các Website mang lại cho con
người nguồn kiến thức, cùng những lợi ích vô cùng lớn. Các Website được tạo
ra với nhiều thông tin đa dạng như tin tức, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm, mua
bán … Đặc biệt xu hướng mua bán, giao dịch và kinh doanh trên mạng (hay còn
gọi là thương mại điện tử) đang phát triển và góp phần không nhỏ trong đời
sống hàng ngày của chúng ta.
Đối với doanh nghiệp quản lý, Website là một văn phòng ảo của doanh
nghiệp trên mạng Internet. Website bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh
về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp
muốn truyền đạt tới người truy cập Internet. Với vai trò quan trọng như vậy, có
thể coi Website chính là bộ mặt, là nơi để đón tiếp và giao dịch của Công ty với
các khách hàng trên mạng.
Tuy nhiên để các Website nói chung thực sự mang lại hiệu quả sử dụng
thì phương pháp quản trị chúng là rất quan trọng. các tính toán về quản trị đường
dẫn, quản trị kho hàng, quản trị thu chi, giao diện thân thiện thông minh… Thực
sự cần nghiên cứu tối ưu để mang lại lợi ích lớn nhất cho người sử dụng chúng.

4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Giới thiệu chương:
Chương này sẽ đề cập về tổng quan TMĐT, Để đưa ra một định nghĩa
khái quát, bao hàm đầy đủ nội dung, bản chất của khái niệm TMĐT, xác định
nội dung cơ bản của TMĐT là gì. các lợi ích của thương mại điện tử. Ngoài ra
chương này cũng đề cập đến các yêu cầu chung khi thiết kế một website TMĐT
cũng như ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN QUANG ĐỨC
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ
NỘI DUNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VÀ ỨNG DỤNG
Chun ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số: : 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KĨ THUẬT
HÀ NỘI – NĂM 2012
Nghiên cứu phương pháp quản trị nội dung Website thương mại điện tử và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phương pháp quản trị nội dung Website thương mại điện tử và ứng dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu phương pháp quản trị nội dung Website thương mại điện tử và ứng dụng 9 10 119