Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ
bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
Hoàng Đình Triển
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Tiến sĩ ngành: Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 62 44 01 01
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Quang Báu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày tổng quan về dây lượng tử và hấp thụ phi tuyến sóng điện từ
mạnh trong bán dẫn khối. Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử
giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn. Tìm hiểu sự hấp thụ phi
tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol.
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ manh bởi điện tử giam cầm trong dây
lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạn. Phân tích ảnh hưởng của sự giam cầm
phonon lên hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong dây
lượng tử.
Keywords: Vật lý toán; Dây lượng tử; Điện tử giam cầm; Sóng điện từ; Vật lý lý
thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những thập niên gần đây, ngành vật lý hệ thấp chiều (vật lý nano) được nhiều nhà
vật lý quan tâm bởi những đặc tính ưu việt mà cấu trúc tinh thể 3 chiều không có được. Với
sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chế tạo vật liệu, đặc biệt là công nghệ epitaxy chùm
phân tử, rất nhiều hệ vật liệu với cấu trúc nano được chế tạo. Với đặc tính ưu việt của nó,
hàng loạt các hiệu ứng bên trong đã và đang được nghiên cứu như: các cơ chế tán xạ điện tửphonon, tính dẫn điện tuyến tính và phi tuyên, ....
Dây lượng tử là cấu trúc đặc trưng của hệ một chiều (1D). Sự giam cầm điên tử trong
các dây lượng tử thay đổi đáng kể các tính chất vật lý của hệ, các hiệu ứng vật lý bên trong đã
có những khác biệt so với cấu trúc ba chiều cũng như hệ hai chiều.
Sự hấp thụ sóng điện từ của vật chất đã và đang được nghiên cứu và phát triển cả về
lý thuyết lẫn thực nghiệm với nhiều ứng dụng mạnh mẽ và sâu rộng trong khoa học kỷ thuật.
Đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, vật liệu hấp thụ sóng điện từ đặc biệt được quan tâm
nghiên cứu nhằm ứng dụng cho kỹ thuật “tàng hình” cho các phương tiện quân sự. Trong hệ
bán dẫn thấp chiều, bài toán hấp thụ tuyến tính sóng điện từ được đặc biệt phát triển nghiên
cứu bằng phương pháp Kubo-Mori mở rộng. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ laser
đã đẩy nhanh sự phát triển của ngành vật lý quang phi tuyến. Cả lý thuyết lẫn thực nghiệm,
quang phi tuyến ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhằm liên tục cải thiện sự đáng giá

chính xác hấp thụ phi tuyến cũng như hệ số khúc xạ. Hấp thụ phi t...
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ
bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
Hoàng Đình Triển
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận án Tiến ngành: Vật lý thuyết và Vật toán; Mã số: 62 44 01 01
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Quang Báu
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày tổng quan về dây lượng tử hấp thụ phi tuyến sóng điện t
mạnh trong bán dẫn khối. Nghiên cứu sự hấp thphi tuyến ng điện từ bởi điện tử
giam cầm trong dây lượng tnh trụ h thế cao vô hạn. Tìm hiểu sự hấp thụ phi
tuyến sóng điện từ bởi điện tgiam cầm trong dây lượng tử nh trụ hthế parabol.
Nghiên cứu shấp thụ phi tuyến sóng điện từ manh bởi điện tử giam cầm trong y
lượng t hình chữ nhật h thế cao vô hạn. Phân tích ảnh hưởng của sự giam cầm
phonon lên hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong dây
lượng tử.
Keywords: Vật toán; Dây lượng tử; Điện tử giam cầm; Sóng điện từ; Vật lý
thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những thập niên gần đây, ngành vật lý hệ thấp chiều (vật nano) được nhiều nhà
vật quan tâm bởi những đặc tính ưu vit mà cấu trúc tinh th3 chiều không được. Với
sphát triển mạnh mcủa ng nghệ chế to vật liệu, đặc biệt là công nghệ epitaxy chùm
phân tử, rất nhiều hvật liệu với cấu trúc nano được chế tạo. Với đặc tính ưu việt của nó,
hàng loạt c hiệu ứng bên trong đã và đang được nghiên cứu như: các cơ chế tán xạ điện tử-
phonon, tính dẫn điện tuyến tính và phi tuyên, ....
Dây lượng tlà cấu trúc đặc trưng của hmột chiều (1D). Sự giam cầm điên tử trong
các dây lượng tử thay đổi đáng kể các tính chất vật lý của hệ, các hiệu ứng vật bên trong đã
những khác biệt so với cấu trúc ba chiều cũng như hệ hai chiều.
Sự hấp thng điện tcủa vật chất đã và đang được nghiên cứu và phát triển cả về
lý thuyết lẫn thực nghiệm với nhiều ứng dụng mạnh mẽ sâu rộng trong khoa học k thuật.
Đặc biệt trong nh vực kỹ thuật quân sự, vật liệu hấp thụ sóng điện từ đặc biệt được quanm
nghiên cứu nhằm ng dụng cho k thuật “tàng hìnhcho các phương tiện quân sự. Trong hệ
bán dẫn thấp chiều, bài toán hấp thtuyến nh ng điện từ được đặc biệt phát triển nghiên
cứu bng phương pháp Kubo-Mori mrộng. n cạnh đó, sphát triển của công nghệ laser
đã đẩy nhanh sự phát triển của ngành vật quang phi tuyến. Cả thuyết lẫn thực nghiệm,
quang phi tuyến ngày ng đưc quan tâm nghiên cứu nhằm liên tục cải thiện sđáng g
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử 9 10 261