Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất
giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các
quận nội thành Hà Nội
Đỗ Thị Ngân
Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Bào
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về sự
hình thành, phát triển các hồ nước, cụ thể là các hồ nước ở khu vực đồng
bằng châu thổ. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành
và phát triển các hồ nước ở các quận nội thành Hà Nội nói riêng và khu vực
thành phố Hà Nội nói chung. Xác định nguồn gốc hình thành, phát triển và
quy luật phân bố một số hồ tại các quận nội thành Hà Nội. Bước đầu xác
định biến động diện tích và chất lượng môi trường một số hồ tại các quận
nội thành Hà Nội. Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ tại các
quận nội thành Hà Nội theo mục đích tham quan du lịch, bảo tồn các công
trình kiến trúc - văn hóa, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Keywords: Bảo vệ môi trường; Tài nguyên thiên nhiên; Hồ nước; Hà Nội
Content
Hà Nội là thủ đô, đồng thời là thành phố đứng đầu Việt Nam về diện tích tự nhiên và
đứng thứ hai về diện tích đô thị sau thành phố Hồ Chí Minh, cũng đứng thứ hai về dân số
với 6.913.161 người (theo kết quả tổng kiểm tra hộ khẩu 2010). Nằm giữa đồng bằng
sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị và tôn giáo ngay từ
những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Năm 1010, Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà
Lý, quyết định xây dựng kinh đô mới ở vùng đất này với cái tên Thăng Long. Trong suốt
thời kỳ của các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán,
trung tâm văn hóa, giáo dục của cả miền Bắc. Khi Tây Sơn rồi nhà Nguyễn lên nắm
quyền trị vì, kinh đô được chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ
năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang
Đông Dương và được người Pháp xây dựng, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh,
Hà Nội là thủ đô của miền Bắc rồi của nước Việt Nam thống nhất và giữ vai trò này cho
tới ngày nay.
1

Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay có diện
tích 3.344,7 km², gồm một thị xã, 10 quận và 18 huyện ngoại thành. Cùng với Thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế của cả quốc gia. Năm 2009, sau
khi mở rộng, GDP của thành phố tăng khoảng 6,67%, tổng thu ngân sách khoảng 70.054
tỷ đồng [17]. Hà N...
1
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển đề xuất
giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các
quận nội thành Hà Nội
Đỗ Thị Ngân
Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Bào
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan các kết quả nghiên cứu trong ngoài nước về sự
hình thành, phát triển các hồ nước, cụ thcác hồ nước khu vực đồng
bằng châu thổ. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành
và phát triển các hồ nước ở các quận nội thành Nội nói riêng và khu vực
thành phố Hà Nội nói chung. Xác định nguồn gốc hình thành, phát triển
quy luật phân bố một số hồ tại các quận nội thành Nội. Bước đầu xác
định biến động diện tích chất ợng môi trường một số hồ tại các quận
nội thành Nội. Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp một số hồ tại các
quận nội thành Nội theo mục đích tham quan du lịch, bảo tồn các công
trình kiến trúc - văn hóa, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Keywords: Bảo vệ môi trường; Tài nguyên thiên nhiên; Hồ nước; Hà Nội
Content
Hà Nội là thủ đô, đồng thời là thành phố đứng đầu Việt Nam về diện tích tự nhiên và
đứng thứ hai về diện tích đô thị sau thành phố Hồ Chí Minh, cũng đứng thứ hai về dân số
với 6.913.161 người
(theo kết quả tổng kiểm tra hộ khẩu 2010). Nằm giữa đồng bằng
sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành một trung m chính trị và tôn giáo ngay từ
những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Năm 1010, Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà
, quyết định xây dựng kinh đô mới ở vùng đất này với cái tên Thăng Long. Trong suốt
thời kỳ của các triều đại , Trần, , Mạc, kinh thành Thăng Long nơi buôn bán,
trung tâm văn hóa, giáo dục của cả miền Bắc. Khi Tây Sơn rồi nhà Nguyễn lên nắm
quyền trị vì, kinh đô được chuyển về Huế Thăng Long bắt đầu mang tên Nội từ
năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang
Đông Dương được người Pháp xây dựng, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh,
Nội là thủ đô của miền Bắc rồi của ớc Việt Nam thống nhất giữ vai trò này cho
tới ngày nay.
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội 9 10 443