Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4-on

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số
dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4on
Hoàng Thị Lý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Tiến sĩ ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62.44.27.01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng hợp các dẫn xuất aminoazoaren, dẫn xuất aminoazometin và bisazometin. Tổng hợp có định hướng các hợp chất hữu cơ dự kiến có hoạt tính sinh học
như các dẫn xuất 1-aryltetrazole, bis-tetrazol-1-yl và bis-thiazolidin-4-on. Xác định
cấu trúc của các hợp chất đã nghiên cứu bằng các phương pháp phổ, nhằm cung cấp
những dữ liệu về phổ của các chất này, đồng thời tìm hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc
phân tử và tính chất phổ. Thăm dò hoạt tính sinh học và khả năng ức chế ăn mòn kim
loại của một số hợp chất đã tổng hợp được nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính
sinh học cao.
Keywords: Hóa hữu cơ; Dẫn xuất 1-aryltetrazole; Dẫn xuất bis-thiazolidin-4-on;
Azometin
Content
I. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Đặt vấn đề
Hóa học các hợp chất chất dị vòng là một trong những lĩnh vực rất phát triển của Hóa học
Hữu cơ, chúng không những phong phú về số lượng, đa dạng về cấu trúc mà các tính chất cũng có
nhiều điều rất lý thú. Bởi vậy, hóa học các hợp chất dị vòng luôn là tâm điểm của các nhà khoa
học trong và ngoài nước chú ý quan tâm nghiên cứu.
Trong hóa học dị vòng, các hợp chất chứa vòng tetrazole và thiazolidin-4-on đã được các
nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, người ta đã nhận thấy rằng các hợp chất này có rất nhiều ứng
dụng đi vào thực tế cuộc sống như trong Công nghiệp, Nông nghiệp...
Đặc biệt trong lĩnh vực Y học, các hợp chất này đã và đang được nghiên cứu làm thố c như
u
thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc tim mạch…Nhiều hợp chất chứa dị vòng
thiazoliđin-4-on đã được biết đến nhờ những hoạt tính sinh học đa dạng và quý giá như gây mê,
gây tê, chống lao, chống nhiễm khuẩn, chống co giật, kháng amip, tẩy giun và diệt nấm. Ngoài ra,
nhiều dẫn xuất của chúng còn được ứng dụng trong các lĩnh vực khác như chất bảo vệ màu của
polivinyl clorua, chất chống ăn mòn trên bề mặt kim loại, chất khơi mào cho hỗn hợp nổ, các
muối tetrazole có thể bị khử thành chất màu Fomazan để làm phẩm nhuộm ...
Chính vì thế tổng hợp và nghiên cứu về các hợp chất mới có chứa hệ vòng aryltetrazole và
thiazoliđin-4-on vẫn luôn được nhiều người quan tâm và giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực
nghiên cứu về các hợp chất dị vòng .

Căn cứ vào những thành tựu nói trên, từ nguyên liệu đầu là các amino thơm, andehit thơm sẵn có
...
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số
dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4-
on
Hoàng Thị Lý
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận án Tiến ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62.44.27.01
Người ng dẫn: GS.TSKH. Nguyn Đình Triệu
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng hp các dẫn xuất aminoazoaren, dẫn xuất aminoazometin bis-
azometin. Tổng hợp có định hướng các hợp chất hữu dự kiến hoạt tính sinh học
như các dẫn xuất 1-aryltetrazole, bis-tetrazol-1-yl bis-thiazolidin-4-on. Xác định
cấu trúc của các hợp chất đã nghiên cứu bằng c phương pp phổ, nhằm cung cấp
những dữ liệu về phổ của các chất này, đồng thời tìm hiểu mi quan hệ giữa cấu trúc
phân t tính chất phổ. Thăm hoạt tính sinh học khả năng ức chế ăn mòn kim
loại của một số hợp chất đã tổng hợp được nhằm tìm kiếm các hợp chất hoạt tính
sinh học cao.
Keywords: Hóa hữu cơ; Dẫn xuất 1-aryltetrazole; Dẫn xuất bis-thiazolidin-4-on;
Azometin
Content
I. GII THIỆU LUẬN ÁN
1. Đt vn đề
Hóa học các hợp cht chất dị vòng là một trong những nh vực rất phát trin của Hóa học
Hu cơ, chúng không những phong phú về số lượng, đa dạng v cấu trúc mà các nh cht cũng có
nhiều điều rất lý thú. Bởi vy, hóa học c hợp chất dị vòng luôn là tâm điểm của các nhà khoa
học trong và ngoàic chú ý quan tâm nghiên cu.
Trong hóa học dị vòng, c hp chất chứa vòng tetrazole và thiazolidin-4-on đã được c
nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, người ta đã nhận thấy rằngc hợp chất này có rất nhiều ứng
dụng đi vào thực tế cuộc sống như trong Công nghiệp, Nông nghiệp...
Đc biệt trong lĩnh vực Y học, các hợp chất này đã và đang được nghiên
́
u la
̀
m th́c như
thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh tiu đường, thuốc tim mch…Nhiều hp cht chứa dị vòng
thiazoliđin-4-on đã được biết đến nhờ những hoạt tính sinh học đa dạng quý giá như gây mê,
y , chống lao, chống nhiễm khuẩn, chống co git, kháng amip, tẩy giun dit nấm. Ngoài ra,
nhiều dẫn xuất của chúng còn được ứng dụng trong c nh vực khác như chất bo vệ u của
polivinyl clorua, chất chng ăn mòn trên bmt kim loại, cht khơi mào cho hỗn hợp n, các
muối tetrazole có thể b kh thành cht màu Fomazan để làm phẩm nhuộm ...
Chính thế tổng hợp và nghiên cứu về các hợp chất mới có cha h vòng aryltetrazole
thiazoliđin-4-on vẫn luôn được nhiều người quan m gi vị trí quan trọng trong lĩnh vực
nghiên cứu v các hợp cht dị vòng .
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4-on - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4-on - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryl tetrazole và bis- thiazolidin-4-on 9 10 560