Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic với methanol

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3202 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng
cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic
với methanol
Phạm Minh Tứ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Mã số: 60.46.31
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Trình bày tổng quan về xúc tác dị đa axit (HPA) ứng dụng cho phản ứng Este hóa
của axit 2-Keto-L-Gulonic với metanol: Xúc tác dị đa axit; Phản ứng este hóa axit 2- KLG;
Xúc tác cho phản ứng este hóa 2- KLGA. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ và hóa chất; Tổng
hợp xúc tác; Thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng este hóa 2 - KLGA; Các phương pháp đặc
trưng xúc tác. Trình bày kết quả và thảo luận: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác KxH3-xPW12O40;
Đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính xúc tác.
Keywords. Hóa lý học; Phản ứng este hóa; Hợp chất dị đa axit; Xúc tác; Metanol

Content:
1. Mở đầu
Axit ascorbic, còn gọi là vitamin C, là một chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự sống của sinh vật, đặc biệt
là con người. Hiện nay, sản lượng vitamin C trên thế giới vào khoảng 80.000 tấn mà một nửa trong số đó được
sử dụng trong công nghiệp dược phẩm và thuốc bổ dưỡng, 25 % được sử dụng trong dược phẩm làm chất bảo
quản (E 300, E 301, E 302), 15 % trong sản xuất đồ uống và phần còn lại được sử dụng làm thức ăn gia súc.
Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng vitamin C là rất cao, ít nhất là khoảng 1000 tấn/năm. Trong tương lai con số
này có thể còn tăng lên. Hiện tại số lượng nhập khẩu chính thức cho lĩnh vực dược phẩm khoảng 700 tấn/năm
(chưa tính đến nhập khẩu cho chăn nuôi và các nhu cầu bổ sung vào thực phẩm). Tuy nhiên, trong nước chưa có
nhà máy sản xuất vitamin C nào, mặc dù nguồn nguyên liệu chính là glucoza đã được sản xuất trong nước.
Vitamin C được sản xuất thương mại bằng các phương pháp tổng hợp hóa học hoặc bằng phương pháp kết
hợp lên men nhờ vi sinh vật với tổng hợp hóa học. Phương pháp tổng hợp hóa được áp dụng cho giai đoạn este
hóa của axit 2-Keto-L-Gulonic (2KLGA) thành metyl - 2-Keto-L-gulonat và giai đoạn lacton hóa este này thành
axit ascorbic.

1

2
Cho đến nay, quá trình este hóa truyền thống để sản xuất metyl-2-Keto-L-gulonat là quá trình đồng thể
sử dụng xúc tác axit H2SO4. Tuy nhiên, quá trình sử du ̣ng xúc tác đồng thể có nhiều nhược điểm như gây ăn mòn
thiết bị, khó tách khỏi hỗn hợp sản phẩm nên tốn chi phí cho việc tinh chế sản phẩm và bã thải của quá trình tinh
chế còn gây ô nhiễm môi trường . Trong khi đó , quá trình xúc tác dị thể khắc phục được các nhược điểm trê...
1
1
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng
cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic
với methanol
Phạm Minh Tứ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Mã số: 60.46.31
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y tổng quan về xúc tác dị đa axit (HPA) ứng dụng cho phản ứng Este hóa
của axit 2-Keto-L-Gulonic với metanol: Xúc tác dị đa axit; Phản ứng este hóa axit 2- KLG;
Xúc c cho phản ứng este hóa 2- KLGA. Tiến hành thực nghiệm: Dụng c hóa chất; Tổng
hợp xúc tác; Thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng este hóa 2 - KLGA; Các phương pháp đặc
trưng xúc tác. Trình y kết quả và thảo luận: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác KxH3-xPW12O40;
Đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính xúc tác.
Keywords. Hóa lý học; Phản ứng este hóa; Hợp chất dị đa axit; Xúc tác; Metanol
Content:
1. Mở đầu
Axit ascorbic, còn gọi là vitamin C, là một chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự sống của sinh vật, đặc biệt
con người. Hiện nay, sản lượng vitamin C trên thế giới vào khoảng 80.000 tấn một nửa trong số đó được
sử dụng trong công nghiệp dược phẩm thuốc bổ dưỡng, 25 % được sử dụng trong ợc phẩm làm chất bảo
quản (E 300, E 301, E 302), 15 % trong sản xuất đồ uống và phần còn lại được sử dụng làm thức ăn gia súc.
Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng vitamin C là rất cao, ít nhất là khoảng 1000 tấn/năm. Trong tương lai con số
này thể còn tăng lên. Hiện tại số lượng nhập khẩu chính thức cho lĩnh vực dược phẩm khoảng 700 tấn/năm
(chưa tính đến nhập khẩu cho chăn nuôi và các nhu cầu bổ sung vào thực phẩm). Tuy nhiên, trong nước chưa có
nhà máy sản xuất vitamin C nào, mặc dù nguồn nguyên liệu chính là glucoza đã được sản xuất trong nước.
Vitamin C được sản xuất thương mại bằng các phương pháp tổng hợp hóa học hoặc bằng phương pháp kết
hợp lên men nhờ vi sinh vật với tổng hợp hóa học. Phương pháp tổng hợp hóa được áp dụng cho giai đoạn este
hóa của axit 2-Keto-L-Gulonic (2KLGA) thành metyl - 2-Keto-L-gulonat và giai đoạn lacton hóa este này thành
axit ascorbic.
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic với methanol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic với methanol - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị đa axit ứng dụng cho phản ứng este hóa của axit 2- Keto- Gulonic với methanol 9 10 802