Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình ra nước ngoài qua mạng Internet

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------------------------------------

NGUYỄN NHẬT THANH

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH RA
NƯỚC NGOÀI QUA MẠNG INTERNET

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN QUÝ SỸ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: Ts. Nguyễn Quý Sỹ

Phản biện 1: ………………………………………

Phản biện 2: ………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

1

LỜI MỞ ĐẦU

Cơ sở nghiên cứu và mục đích của luận văn
Trên thế giới hiện nay, công nghệ tương tự đang dần dần nhường chỗ
cho công nghệ số, các thiết bị tương tự ngày càng giảm, nhiều nhà
sản xuất đã ngưng cung cấp thiết bị. Xu hướng hiện nay và tương lai
là công nghệ số với nhiều ưu điểm vượt trội.
Dựa trên nhu cầu thực tế của kiều bào nước ngoài muốn xem các
chương trình truyền hình trong nước là rất lớn và yêu cầu chất lượng
dịch vụ ngày càng cao, trong khi đó việc phát tín hiệu truyền hình
hiện tại của Việt Nam ra nước ngoài chủ yếu phát qua vệ tinh, truyền
đến cho người sử dụng sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết, nên chất lượng
kênh truyền bị giảm sút như mất tín hiệu, hình bị nhòe, xé hình. Việc
lắp đặt chảo thu bị giới hạn ở một số thành phố do quy định về đô thị
cũng như chính quyền địa phương.Tại nước ngoài hệ thống truyền
hình cáp, truyền hình qua IP cung cấp hệ thống truyền dẫn có chất
lượng cao phổ biến tới từng hộ gia đình. Công ty VNPT Global với
lợi điểm có các POP đặt tại nước ngoài nên việc triền khai để đưa các
tín hiệu truyền hình VTV ra nước ngoài hết sức thuận lợi, có thể đáp
ứng được nhu cầu xem truyền hình của kiều bào ở nước ngoài.
Từ thực tế trên, mục đích của đề tài này chủ yếu làm rõ tiềm năng to
lớn của việc triển khai các kênh truyền hình VTV ra nước ngoài. Từ
đó đề xuất giải pháp kỹ thuật- công nghệ để triển khai các kênh
truyền hình VTV ra nước ngoài dự trên cơ sở hạ tầng của công ty
VNPT Global.

2

Tổ chức luận văn


Phần mở đầu trình bày tóm tắt cơ sở nghiên cứu và mục đích
cũng như tổ chức của luận văn.



Chương I Nghiên cứu tổng quan về hệ thống cung cấp dịch
vụ IPTV và những yêu cầu đặt ra cho việc cung cấp dịch vụ
như : Băng thông rộng, chất lượng của dịch vụ, tính sẵn sàng
của dịch vụ, từ đó...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------------------------------------
NGUYN NHT THANH
NGHIÊN CU TRIN KHAI DCH V TRUYN HÌNH RA
NƯỚC NGOÀI QUA MNG INTERNET
CHUYÊN NGÀNH: K THUẬT ĐIỆN T
S: 60.52.70
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC S K THUT
HƯỚNG DN KHOA HC: TS.NGUYN QUÝ S
HÀ NI - 2012
Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình ra nước ngoài qua mạng Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình ra nước ngoài qua mạng Internet - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình ra nước ngoài qua mạng Internet 9 10 256