Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu văn bản hương ước cổ truyền Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu văn bản hương ước cổ truyền
Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Thị Minh Quý
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Hán Nôm; Mã số: 60 22 40
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát về huyện Văn Lâm và hương ước cổ truyền huyện Văn Lâm,
tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu văn bản hương ước cổ truyền huyện Văn Lâm, tỉnh
Hưng Yên. Phân tích nội dung và giá trị văn bản hương ước cổ truyền huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Keywords. Hán nôm; Hương ước; Huyện Văn Lâm; Hưng Yên; Tư liệu lịch sử
Content
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Mỗi làng xã người Việt ở đồng bằng Bắc bộ đều có phong tục tập quán riêng được
phản ánh qua hương ước.
Cũng như các làng quê người Việt khác, làng xã huyện Văn Lâm thuộc tỉnh Hưng
Yên hiện còn lưu giữ một di sản hương ước đồ sộ, trong đó có một lượng lớn tài liệu hương
ước cổ truyền, hương ước cải lương và quy ước xây dựng làng văn hoá, phản ánh các mặt
sinh hoạt văn hoá xã hội, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt.
2. Làm tốt đề tài nghiên cứu này nhằm góp phần bảo tồn kho di sản Hán Nôm quý
giá, cũng như góp phần phát huy và xây dựng quy ước văn hóa hiện nay ở địa phương.
2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
Vấn đề nghiên cứu tục lệ làng xã cổ truyền Việt Nam đã có một số học giả trong và
ngoài nước quan tâm. Tiêu biểu là Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở đồng bằng Bắc
Bộ của Trần Từ (Nxb. KHXH, Hà Nội, 1984), Hương ước và quản lí làng xã của Bùi Xuân
Đính (Nxb. KHXH, Hà Nội, 1998); Hương ước làng xã Bắc bộ Việt Nam với luật làng Kan to
Nhật Bản (thế kỷ XVII-XIX) của Vũ Duy Mền và Hoàng Minh Lợi (Viện Sử học, H. 2001)…
Văn bản hương ước một số địa phương được công bố trong các công trình như: Hương ước
cổ Hà Tây, Hương ước tỉnh Thanh Hóa, Tục lệ Lạng Sơn, Tục lệ cổ truyền làng xã người
Việt…
Một số văn bản hương ước huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được khai thác làm tư
liệu cho một số công trình nghiên cứu liên quan đến văn hóa làng xã, địa chí Hưng Yên. Song
cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về hương ước cổ truyền
huyện Văn Lâm.
3. NGUỒN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Hương ước cổ truyền huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên có niên đại chủ yếu từ thế kỉ
XVII thời Lê đến thời Nguyễn, được sưu tập tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, kí hiệu từ

AFa3/62 đến AFa3/86, có trên 20 đầu sách; bao gồm hương ước của các xã trong 7 tổng Đại
Từ, Thái Lạc, Lạc Đạo, Như Quỳnh, Nghĩa Trai, Đồng Xá, Lương Tài, huyện Văn Lâm.
Luận văn chủ yếu dựa vào nguồn tài liệu này, kết hợp với điều tra thực địa ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu văn bản hương ước cổ truyền Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu văn bản hương ước cổ truyền Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên 9 10 168