Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Nguyên tắc vàng - chuyên môn
hóa trong quản lý
Ra đời từ những năm giữa thế kỷ 20 và là thành quả của giáo sư
Fredericl Winslow Taylor, nguyên tắc chuyên môn hoá quản lý
được hiểu là việc làm sao để cho quá trình vận động, thao tác
của các công nhân, nhân viên trong công ty diễn ra hợp lý, không
trùng lặp, tốn ít thời gian và sức lực, qua đó đạt được năng suất
lao động cao nhất. Đó chính là sự hợp lý hoá lao động, hay nói
theo cách hiện đại là tổ chức lao động một cách khoa học. Sự
xuất hiện của nguyên lý chuyên môn hoá trong quản lý đã đáp
ứng đúng nhu cầu của các công ty khi chờ đợi một nhân tố
hướng đến thành công trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có
những biến động lớn...

Nguyên tắc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý

"Mỗi nhân viên được gắn với một vị trí làm việc dựa trên nguyên
tắc chuyên môn hoá"- đó chính là công thức quản lý thành công
của nhiều doanh nghiệp ngày nay. Với sự ảnh hưởng sâu rộng,
cũng như tác động tích cực đến toàn bộ quá trình quản lý, dường
như nguyên tắc này đã đặt nền móng vững chắc cho những
bước phát triển mới.

Ra đời từ những năm giữa thế kỷ 20 và là thành quả của giáo sư
Fredericl Winslow Taylor, nguyên tắc chuyên môn hoá quản lý

được hiểu là việc làm sao để cho quá trình vận động, thao tác
của các công nhân, nhân viên trong công ty diễn ra hợp lý, không
trùng lặp, tốn ít thời gian và sức lực, qua đó đạt được năng suất
lao động cao nhất. Đó chính là sự hợp lý hoá lao động, hay nói
theo cách hiện đại là tổ chức lao động một cách khoa học.

Sự xuất hiện của nguyên lý chuyên môn hoá trong quản lý đã đáp
ứng đúng nhu cầu của các công ty khi chờ đợi một nhân tố
hướng đến thành công trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có
những biến động lớn. Nguyên lý này đã tạo nền móng cho một xu
hướng Quản lý theo khoa học, mở ra "kỷ nguyên vàng" trong
quản lý ở Mỹ. Phương pháp này sau đó được hãng sản xuất xe
hơi Ford ứng dụng đầu tiên khi lập ra hệ thống sản xuất theo dây
chuyền dài 24 km trong nhà máy với công suất lên đến 7000
chiếc xe mỗi ngày.

Từ đó, một "làn sóng văn minh trong quản lý" đã hướng các công
ty trên toàn thế giới và phá vỡ những lề lối và chương trình quản

lý cũ, thông qua việc mở ra những phương pháp mới tăng cường
đầu tư vào hoạt động quản lý, đổi mới các qui trình công nghệ,
sản xuất, đáp ứng yêu cầu mới…

Tiêu điểm trong chuyên môn hoá quản lý tập trung vào các
hoạt động

Tiêu điểm trong chuyên môn hoá quản lý tập trung vào các hoạt
động chính sau:

- Xây dựng chiến lược: bắt đầu xây dựng các chiến lược dài
h...
Nguyên tắc vàng - chuyên môn
hóa trong quản lý
Ra đời từ những năm giữa thế kỷ 20 và là thành quả của giáo sư
Fredericl Winslow Taylor, nguyên tc chuyên môn hoá quản lý
được hiểu là việc làm sao để cho quá trình vận động, thao tác
của các công nhân, nhân viên trong công ty diễn ra hợp lý, không
trùng lặp, tốn ít thời gian và sức lực, qua đó đạt được năng suất
lao động cao nhất. Đó chính là sự hợp lý hoá lao động, hay nói
theo cách hiện đại là tổ chức lao động một cách khoa học. Sự
xuất hiện của nguyên lý chuyên môn hoá trong quản lý đã đáp
ứng đúng nhu cầu của các công ty khi chờ đợi một nhân tố
hướng đến thành công trong bối cảnh nền kinh tế thế giới
những biến động lớn...
Nguyên tc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý
Nguyên tắc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nguyên tắc vàng - chuyên môn hóa trong quản lý 9 10 382