Ktl-icon-tai-lieu

Những điều thú vị về tên gọi các hãng công nghệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những điều thú vị về tên gọi các hãng công nghệ
Các sản phẩm như vi xử lý của Intel, máy điện thoại
của Apple, Motorola, hay các dịch vụ của Google…
đã quá quen thuộc nhưng xuất xứ tên gọi của các
hãng này vẫn còn nhiều điều bí mật.

Apple:

Vẫn còn nhiều tranh cãi quay thương hiệu và biểu
tượng của hãng công nghệ hàng đầu này, nhưng giả
thuyết được nhiều người tin tưởng nhất, lý do Steve
Jobs, nhà sáng lập Apple chọn “quả táo” làm tên và
biểu tượng cho thương hiệu của mình đơn giản bởi
vì… ông rất thích ăn táo.

Steve Jobs đã phải mất 3 tháng để quyết định tên
thương hiệu của mình, và ông quyết định lấy tên
Apple Computer Inc do những người bạn đồng sáng
lập không nghĩ ra được cái tên nào hợp lý hơn. Ngoài
ra, Steve Jobs cũng đã từng có một thời gian làm việc
tại vườn táo.

Logo đầu tiên của Apple, với hình ảnh Newton và trái
táo

Cisco:

Là tên viết tắt của thành phố San Francisco, nơi sáng
lập nên hãng công nghệ này. Ngoài ra, biểu tượng
của CISCO cũng thể hiện hình ảnh cầu Cổng Vàng
(Golden Gate) nổi tiếng ở San Francisco.
Compaq:

Được tạo thành từ COM, đại diện cho máy vi tính
(Computer) và PAQ, dùng để chỉ các vật nhỏ và
nguyên vẹn.
Corel:

Cái tên được bắt nguồn từ ý tưởng của nhà sáng lập,
giáo sư Michael Cowplan, với ý nghĩa COwplan
REsearch Laboratory (Phòng thí nghiệm nghiên cứu
của Cowplan).
Google:

Ý nghĩa của Google bắt nguồn từ lời tự hào của các
nhà sáng lập về khả năng thông tin khổng lồ mà công
cụ này có thể tìm kiếm được. Ban đầu, Google có tên
là ‘Googol’, từ mang ý nghĩa biểu thị cho số 1 và 100
số 0 ở phía sau.

Tuy nhiên, sau khi sáng lập, Sergey Brin và Larry
Page giới thiệu dự án của họ đến các nhà đầu tự, và
tấm séc đầu tiên do các nhà đầu tư gửi đến đã ghi sai
tên thương hiệu của họ thành ‘Google’, và 2 người đã
quyết định đổi tên và chọn Google là tên cho thương
hiệu của mình.
Hotmail:

Nhà sáng lập Jack Smith muốn xây dựng một sản
phẩm để có thể truy cập email thông qua web ở mọi
máy tính trên toàn thế giới.

Khi Sabeer Bhatia mang đến một dự án kinh doanh

về dịch vụ mail, Jack Smith đã thử tất cả các tên gọi
có thể kết thúc bằng từ ‘mail’, và cuối cùng ông đã
chọn tên Hotmail, bao gồm các ký tự html ở bên trong
(HoTMaiL). html là ngôn ngữ lập trình dùng để xây
dựng các website.

HP (Hewlett Packard):

2 nhà đồng sáng lập, Bill Hewlett và Dave Packard đã
phải… tung đồng xu để quyết định nên chọn tên
thương hiệu của mình là Hewlett-Packard hay
Packard-Hewlett.
Intel:

2 nhà đồng sáng lập, Bob Noyce và Gordon Moore
muốn...
Những điều thú vị về tên gi các hãng công ngh
Các sản phẩm như vi xử lý của Intel, máy điện thoại
của Apple, Motorola, hay các dịch vụ ca Google…
đã quá quen thuộc nhưng xuất xtên gọi của các
hãng này vẫn còn nhiều điều bí mật.
Apple:
Vn còn nhiu tranh cãi quay thương hiệu và biu
tượng của hãng công nghệ hàng đầu này, nhưng giả
thuyết được nhiu người tin tưởng nht, lý do Steve
Jobs, nhà sáng lp Apple chọn “quả táo” làm tên và
biu tượng cho thương hiu củanh đơn giản bi
vì… ông rt thích ăn táo.
Những điều thú vị về tên gọi các hãng công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều thú vị về tên gọi các hãng công nghệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Những điều thú vị về tên gọi các hãng công nghệ 9 10 930