Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU LIA 1

Được đăng lên bởi pvdinhgtvt-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 49 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ
TẦNG KHU LIA 1
1.Công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Lia 1 thuộc dự án:
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố
Rạch Giá.
2.Địa điểm xây dựng: Phường Vĩnh Quang-Thành phố Rạch GiáTỉnh Kiên Giang.
3.Nguồn vốn: Vốn vay từ ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của
Chính Phủ Việt Nam.
4.Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
5.Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố
Rạch Giá.
6.Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư Đông
Dương.
7.Đơn vị thi công: Liên danh công ty TNHH một thành viên Đại
Hoàn Mỹ- Công ty TNHH xây dựng Hồng Lực.
8.Đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần TV-ĐT phát triển An Giang.
9.Giá trị trúng thầu: 11.578.760.122 Đồng (Bằng chữ: Mười một
tỷ,năm trăm bảy mươi tám triệu,bảy trăm sáu mươi nghìn,một trăm hai
mươi hai đồng.)
10.Thời gian thi công: 360 ngày
11.Quy mô đầu tư: Nâng cấp cải tạo 13 con đường hẻm hiện tại
đã xuống cấp thành các hẻm bê tông xi măng bề rộng 4m,có lắp đặt
đồng bộ hệ thống cấp nước,thoát nước,và chiếu sáng.Tổng chiều dài là
1923m

...
NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ
TẦNG KHU LIA 1
1.Công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Lia 1 thuộc dự án:
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố
Rạch Giá.
2.Địa điểm xây dựng: Phường Vĩnh Quang-Thành phố Rạch Giá-
Tỉnh Kiên Giang.
3.Nguồn vốn: Vốn vay từ ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của
Chính Phủ Việt Nam.
4.Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
5.Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố
Rạch Giá.
6.Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư Đông
Dương.
7.Đơn vị thi công: Liên danh công ty TNHH một thành viên Đại
Hoàn Mỹ- Công ty TNHH xây dựng Hồng Lực.
8.Đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần TV-ĐT phát triển An Giang.
9.Giá trị trúng thầu: 11.578.760.122 Đồng (Bằng chữ: Mười một
tỷ,năm trăm bảy mươi tám triệu,bảy trăm sáu mươi nghìn,một trăm hai
mươi hai đồng.)
10.Thời gian thi công: 360 ngày
11.Quy mô đầu tư: Nâng cấp cải tạo 13 con đường hẻm hiện tại
đã xuống cấp thành các hẻm bê tông xi măng bề rộng 4m,có lắp đặt
đồng bộ hệ thống cấp nước,thoát nước,và chiếu sáng.Tổng chiều dài là
1923m
NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU LIA 1 - Người đăng: pvdinhgtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU LIA 1 9 10 343