Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung về công tác văn thư trong các cơ quan đảng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNGI. Khái niệm, yêu cầu, vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư
1. Khái niệm

Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn” có nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công việc có liên quan đến văn tự, thư tịch.
Ngày nay, khái niệm văn thư không còn xa lạ trong các cơ quan, tổ chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng văn bản, giấy tờ làm phương tiện giao tiếp chính thức với nhau. Làm các công việc như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản tức là làm công tác văn thư. Văn bản đã và đang được các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, dùng để ghi chép và truyền đạt thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác.
Những công việc khác nhau như soạn thảo, duyệt ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, lập hồ sơ, được gọi chung là công tác văn thư và đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc đối với cán bộ, viên chức mọi cơ quan, tổ chức. Có thể định nghĩa công tác văn thư trong các cơ quan Đảng như sau:
Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng bao gồm toàn bộ các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư, quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng.

2. Nội dung công tác văn thư
2.1. Soạn thảo và ban hành văn bản

2.2. Quản lý văn bản

2.3. Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức

2.4. Hình thức tổ chức công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư

5. Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác văn thư cơ quan


6. Quản lý nhà nước về công tác văn thư
Những vấn đề chung về công tác văn thư trong các cơ quan đảng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Những vấn đề chung về công tác văn thư trong các cơ quan đảng 9 10 780