Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề lưu ý về quản trị học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
những vấn đề lưu ý về quản trị học

trị:2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
6) Ra quyết định là một khoa học:
7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:
Những vấn đề lưu ý về quản trị học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Những vấn đề lưu ý về quản trị học 9 10 942