Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 9

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 9
Dạng file: Excel
Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần IX
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông
Biểu 151 Giá trị sản xuất vận tải và bưu điện (Giá thực tế)
Biểu 152 Giá trị sản xuất vận tải và bưu điện (Giá so sánh 1994)
Biểu 153 Phương tiện vận tải tại thời điểm 31/12/2008
Biểu 154 Doanh thu vận tải bốc xếp của địa phương
Biểu 155 Khối lượng hành khách vận chuyển
Biểu 156 Khối lượng hành khách luân chuyển
Biểu 157 Khối lượng hành hóa vận chuyển
Biểu 158 Khối lượng hành hóa luân chuyển
Biểu 159 Khối lượng hành hóa được vận chuyển thông qua các cảng biển do trung ương quản lý
Biểu 160 Hoạt động của ngành Bưu chính
Biểu 161 Hoạt động của ngành Viễn thông
Biểu 162 Số thuê bao điện thoại cố định phân theo huyện, thị, thành
Biểu 163 Số thuê bao điện thoại cố định bình quân 100 dân theo huyện thị
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 9 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 9 9 10 854