Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung cơ bản trong điều kiện thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi hongnguyen-canhcung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DEADLINE: Tối nay (28/11), bám theo giáo trình,
trình bày rõ ràng, KHÔNG VIẾT TẮT. =____=!!
1. Nội dung cơ bản trong điều kiện thanh toán:
1.1.
Thời gian thanh toán
1.1.1. Trả tiền ngay
1.1.2. Trả tiền trước
1.1.3. Trả tiền sau
1.2.
Địa điểm thanh toán
1.3.
Đồng tiền thanh toán
1.4.
Phương thức thanh toán (nêu rõ khái niệm)
1.4.1. Phương thức chuyển tiền
1.4.2. Phương thức ghi sổ
1.4.3. Phương thức nhờ thu
1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ
2. Nhận diện các tranh chấp (chỉ đề cập đến TT bằng L/C)
2.1.
Mở đầu ( tr 87,88,89 Giáo trình)
2.2.
Phương thức tín dụng chứng từ (khái niệm + liệt kê và trình bày khái niệm 8

nội dung cơ bản+ trình tự thanh toán 1 thư tín dụng chứng từ)
2.3.
Những nội dung thực tế hay xảy ra tranh chấp:
2.3.1. Đơn yêu cầu phát hành L/C (ngôn ngữ/109)  Hậu quả pháp lý?
2.3.2. Số tiền của L/C  hậu quả pháp lý
2.3.3. Ngày mở, thời hạn hiệu lực của L/C  Hậu quả pháp lý?
2.3.4. Thời hạn trả tiền của L/C  hậu quả pháp lý
2.3.5. Thời hạn giao hàng trong L/C  Hậu quả pháp lý
3. Hậu quả pháp lý
4. Tranh chấp thực tế:
4.1.
Án lệ giữa ngân hàng Anh và ngân hàng Nhật Bản liên quan đến nghĩa vụ
4.2.

kiểm tra thư tín dụng (1995)
Vụ việc về không mở thư tín dụng (L/c)

...
DEADLINE: Tối nay (28/11), bám theo giáo trình,
trình bày rõ ràng, KHÔNG VIẾT TẮT. =____=!!
1. Nội dung cơ bản trong điều kiện thanh toán:
1.1. Thời gian thanh toán
1.1.1. Trả tiền ngay
1.1.2. Trả tiền trước
1.1.3. Trả tiền sau
1.2. Địa điểm thanh toán
1.3. Đồng tiền thanh toán
1.4. Phương thức thanh toán (nêu rõ khái niệm)
1.4.1. Phương thức chuyển tiền
1.4.2. Phương thức ghi sổ
1.4.3. Phương thức nhờ thu
1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ
2. Nhận diện các tranh chấp (chỉ đề cập đến TT bằng L/C)
2.1. Mở đầu ( tr 87,88,89 Giáo trình)
2.2. Phương thức tín dụng chứng từ (khái niệm + liệt kê và trình bày khái niệm 8
nội dung cơ bản+ trình tự thanh toán 1 thư tín dụng chứng từ)
2.3. Những nội dung thực tế hay xảy ra tranh chấp:
2.3.1. Đơn yêu cầu phát hành L/C (ngôn ngữ/109) Hậu quả pháp lý?
2.3.2. Số tiền của L/C hậu quả pháp lý
2.3.3. Ngày mở, thời hạn hiệu lực của L/C Hậu quả pháp lý?
2.3.4. Thời hạn trả tiền của L/C hậu quả pháp lý
2.3.5. Thời hạn giao hàng trong L/C Hậu quả pháp lý
3. Hậu quả pháp lý
4. Tranh chấp thực tế:
4.1. Án lệ giữa ngân hàng Anh và ngân hàng Nhật Bản liên quan đến nghĩa vụ
kiểm tra thư tín dụng (1995)
4.2. Vụ việc về không mở thư tín dụng (L/c)
Nội dung cơ bản trong điều kiện thanh toán quốc tế - Người đăng: hongnguyen-canhcung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội dung cơ bản trong điều kiện thanh toán quốc tế 9 10 382