Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập địa lý 11

Được đăng lên bởi phamthutuyen1998
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Phan Châu Trinh --- Lớp 11TN27

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11
 PHẦN LÝ THUYẾT:.
BÀI 3: TRUNG QUỐC
Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự
phát triển nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc?
Miền Đông
Miền Tây
Thuận lợi và khó khăn
Địa hình
Vùng núi thấp và các
-Gồm nhiều dãy núi cao, Thuận lợi: phát triển nông nghiệp,
đồng bằng màu mỡ:
hùng vĩ: Himalaya,
lâm nghiệp ...
ĐB Hoa Bắc, ĐB Đông Thiên sơn.
Khó khăn: giao thông Đông-Tây..
Bắc, ĐB Hoa Trung… -Các cao nguyên và bồn
địa
Độ cao: 1500 mét trở
Độ cao: 1500 mét trở
xuống
lên
Khí hậu
-Phía Bắc ôn đới gió
- Ôn đới lục địa
- Thuận lợi: phát triển nông nghiệp,
mùa.
khắc nghiệt.
cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng
-Phía Nam cận nhiệt
- Ít mưa
- Khó khăn: lũ lụt, bão, hạn hán.
đới gió mùa.
Miền Tây hình thành các hoang mạc
Sông ngòi Nhiều sông lớn: sông
Là nơi bắt nguồn của
- Thuận lợi: Sông của Miền Đông có
Trường Giang, Hoàng
nhiều hệ thống sông lớn giá trị về thuỷ lợi, thuỷ điện, giao
Hà, Tây Giang
thông.
- Khó khăn: lũ lụt…
Khoáng
Khí đốt, dầu mỏ, than,
Nhiều loại than, sắt, dầu - Thuận lợi: phát triển công nghiệp
sản
sắt, thiếc, mangan
mỏ, thiếc, đồng..
khai khoáng
Câu 2. Trình bày đặc điểm dân cư Trung Quốc? Giải thích vì sao dân cư của Trung Quốc chủ yếu tập
trung ở miền Đông?
Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới
• Gia tăng dân số nhanh, gân đây đã giảm, chỉ còn 0.6% (2005)
• Dân tộc: trên 50 nhóm dân tộc, đông nhất là người hán(chiếm 90%)
• Phân bố:dân cư tập trung đông ở miền đông, nhất là các Đông bằng châu thổ, thành phố lớn, miên tây
thưa thớt.
• Tỉ lệ dân thành thị của TQ là 37%(2005), miên đông là nơi tập trung các thành phố lớn như:Bắc Kinh,
Thượng Hải, An Sơn, Trùng Khánh…
 Miền Đông dân cư tập trung đông đúc là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi; địa hình thấp, nhiều đồng
bằng có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn đới gió mùa và cạn nhiệt đới gió mùa.
 Miền Tây dân cư thưa thớt là do điêu kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình núi cao hiểm trở, khí
hậu lục địa khắc nghiệt, hoang mạc và bán hoang mạc, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất…
- Chính sách dân sô: mỗi gia đình chỉ có một con có tác dụng làm giảm nhanh tỉ xuất sinh và tỉ xuất gia
tăng dân số tự nhiên Trung Quốc , năm 2005 chỉ còn 0.6%.
Câu 3. Trung Quốc đã thực hiện chiến lược gì phát triển công nghiệp? Những thành tựu đạt được từ
chiến lược trên.
Chiến lược phát triển công nghiệp
- Chuyển từ nền kinh t...
Trường THPT Phan Châu Trinh --- Lớp 11TN27
ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11
PHẦN LÝ THUYẾT:.
BÀI 3: TRUNG QUỐC
Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự
phát triển nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc?
Miền Đông Miền Tây Thuận lợi và khó khăn
Địa hình Vùng núi thấp và các
đồng bằng màu mỡ:
ĐB Hoa Bắc, ĐB Đông
Bắc, ĐB Hoa Trung…
Độ cao: 1500 mét trở
xuống
-Gồm nhiều dãy núi cao,
hùng vĩ: Himalaya,
Thiên sơn.
-Các cao nguyên và bồn
địa
Độ cao: 1500 mét trở
lên
Thuận lợi: phát triển nông nghiệp,
lâm nghiệp ...
Khó khăn: giao thông Đông-Tây..
Khí hậu -Phía Bắc ôn đới gió
mùa.
-Phía Nam cận nhiệt
đới gió mùa.
- Ôn đới lục địa
khắc nghiệt.
- Ít mưa
- Thuận lợi: phát triển nông nghiệp,
cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng
- Khó khăn: lũ lụt, bão, hạn hán.
Miền Tây hình thành các hoang mạc
Sông ngòi Nhiều sông lớn: sông
Trường Giang, Hoàng
Hà, Tây Giang
Là nơi bắt nguồn của
nhiều hệ thống sông lớn
- Thuận lợi: Sông của Miền Đông có
giá trị về thuỷ lợi, thuỷ điện, giao
thông.
- Khó khăn: lũ lụt…
Khoáng
sản
Khí đốt, dầu mỏ, than,
sắt, thiếc, mangan
Nhiều loại than, sắt, dầu
mỏ, thiếc, đồng..
- Thuận lợi: phát triển công nghiệp
khai khoáng
Câu 2. Trình bày đặc điểm dân cư Trung Quốc? Giải thích vì sao dân cư của Trung Quốc chủ yếu tập
trung ở miền Đông?
Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới
• Gia tăng dân số nhanh, gân đây đã giảm, chỉ còn 0.6% (2005)
• Dân tộc: trên 50 nhóm dân tộc, đông nhất là người hán(chiếm 90%)
• Phân bố:dân cư tập trung đông ở miền đông, nhất là các Đông bằng châu thổ, thành phố lớn, miên tây
thưa thớt.
• Tỉ lệ dân thành thị của TQ là 37%(2005), miên đông là nơi tập trung các thành phố lớn như:Bắc Kinh,
Thượng Hải, An Sơn, Trùng Khánh…
Miền Đông dân cư tập trung đông đúc là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi; địa hình thấp, nhiều đồng
bằng có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn đới gió mùa và cạn nhiệt đới gió mùa.
Miền Tây dân cư thưa thớt là do điêu kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình núi cao hiểm trở, khí
hậu lục địa khắc nghiệt, hoang mạc và bán hoang mạc, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất…
- Chính sách dân sô: mỗi gia đình chỉ có một con có tác dụng làm giảm nhanh tỉ xuất sinh và tỉ xuất gia
tăng dân số tự nhiên Trung Quốc , năm 2005 chỉ còn 0.6%.
Câu 3. Trung Quốc đã thực hiện chiến lược gì phát triển công nghiệp? Những thành tựu đạt được từ
chiến lược trên.
Chiến lược phát triển công nghiệp
- Chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường. Chủ động lập kế hoạch sản xuất và tìm thị
trường tiêu thụ sản phẩm.
- Thực hiện chính sách mở cửa trao đổi hàng hoá, thu hút đầu tư nước ngoài ( năm 2004 thu hút đầu tư
nước ngoài đạt 60,6 tỉ USD).
- Quản lý sản xuất công nghiệp tại các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất.
- Hiện đại hoá trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp.
- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, sau đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp
nặng truyền thống như: khai khoáng, luyện kim, chế tại máy, hoá chất……..
1
ôn tập địa lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập địa lý 11 - Người đăng: phamthutuyen1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn tập địa lý 11 9 10 994