Ktl-icon-tai-lieu

Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Optimized sequential extraction arsenic in
sediment and Application for evaluating
mobilization of arsenic from sediment
into groundwater
Nguyen Thi Thu Trang
Hanoi University of Science, VNU
Major: Analytical Chemistry; Code: 60.44.29.
Supervisors: Pham Hung Viet, Prof. PhD
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. - Optimized time of sequential extraction arsenic in sediment, experiments
performed in closed systems with five extractants.
- Carried out experiment at different time of optimal process : 0.167h; 0.33h; 0.66h; 1h;
2h; 3h; 6h; 12h;18h;24h. Carried out at 6h for extraction and application of extraction
with five sediment samples.
Table 1.Sequential extraction scheme for sediments

Target
Nonspecifically
bound

Extractants

NaHCO3

Concentration

0.5M

pH

8.5

RRS
(g:ml)

(g:mL)
1:10

Analysis

Fe(II), As(III)
As(V),PO4

Solubility
acid

HCOOH

0.5M

3

1:10

Fe tổng,
Fe(II),As(III),
As(V)

Active Iron
– bound As

Ascorbic

0.1M

3

1:10

Fe tổng,
Fe(II),As(III),As(V)

Đệm NH4oxalate +
axit ascorbic

0.2 M NH4
oxalate + 0.1M
ascorbic

3

1:10

Fe, As

HNO3 (65%)

Digestion

1:10

Fe, As

Crystalline
Fe and
oxides
bound As
As in
Sulfides
minerals

As(T)
30

nmol/g

20

10

0

5

10

15

20

NaHCO3
NH4H2PO4
HCOOH Thời gian chiết (h)
Ascorbic
Ascorbic+Oxalate

Figure 1.Results of extrations for Arsenic
100
Fe(T)
80

umol/g

60
40
20
Thời gian (h)

0
0

4

8

12

NaHCO3
Ascorbic
NH4H2PO4

16

20

24

HCOOH
Ascorbic+Oxalate

Figure 2. Results of extrations for Iron
- Application of extraction process of sediments to find out the relationship between
arsenic in sediment and groundwater and the role of releasing arsenic from sediment into
groundwater.
- Analysis of 19 samples of groundwater and extracted with 5 samples of sediment.
Results of extraction: 0.1% As bound with Non-specifically.25% As bound with
solubility acid, 30% As bound crystalline ion, 50% As bound with sulfide minerals.
Keywords. Hóa phân tích; Trầm tích; Nước ngầm
Content
Ô nhiễm asen (As) trong nước ngầm đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà
khoa học trên thế giới. Ở Bănglađet và Ấn Độ có khoảng 36 triệu người đang đối mặt với nguy
cơ về sức khỏe có liên quan đến nhiễm độc As. Khi bị phơi nhiễm As lâu ngày, kể cả với nồng
độ thấp, cũng có thể mắc nhiều bệnh như: tổn thương da, ung thư thận, ung thư gan, bàng quang
và ung thư phổi …Ô nhiễm As chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên, xuất phát từ trong trầm tích,
trong các khoáng có chứa As như khoáng sunphua, khoáng oxit sắt. Dưới tá...
Optimized sequential extraction arsenic in
sediment and Application for evaluating
mobilization of arsenic from sediment
into groundwater
Nguyen Thi Thu Trang
Hanoi University of Science, VNU
Major: Analytical Chemistry; Code: 60.44.29.
Supervisors: Pham Hung Viet, Prof. PhD
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract.
- Optimized time of sequential extraction arsenic in sediment, experiments
performed in closed systems with five extractants.
- Carried out experiment at different time of optimal process : 0.167h; 0.33h; 0.66h; 1h;
2h; 3h; 6h; 12h;18h;24h. Carried out at 6h for extraction and application of extraction
with five sediment samples.
Table 1.Sequential extraction scheme for sediments
Target
Extractants
Concentration
pH
RRS
(g:ml)
(g:mL)
Analysis
Non-
specifically
bound
NaHCO
3
0.5M
8.5
1:10
Fe(II), As(III)
As(V),PO
4
Solubility
acid
HCOOH
0.5M
3
1:10
Fe tng,
Fe(II),As(III),
As(V)
Active Iron
bound As
Ascorbic
0.1M
3
1:10
Fe tng,
Fe(II),As(III),As(V)
Crystalline
Fe and
oxides
bound As
Đệm NH
4
-
oxalate +
axit ascorbic
0.2 M NH
4
oxalate + 0.1M
ascorbic
3
1:10
Fe, As
As in
Sulfides
minerals
HNO
3
(65%)
Digestion
1:10
Fe, As
Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater 9 10 166