Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2903 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
Đề tài:

PHẦN MỀM
QUẢN LÝ BÁN VÉ CHUYẾN BAY
Môn:
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Sinh viên thực hiện:
Trịnh Thị Hồng Hà

0212077

Ngày 17 tháng 6 năm 2005

1

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay hầu hết mọi công việc đều được tin học hóa. Các phần
mềm đã giúp con người rất nhiều trong công việc của mình, đem lại
hiệu quả cao cho người dùng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công
sức. “Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay” là phần mềm hỗ trợ nhân
viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh
chóng và chính xác.
Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã hướng
dẫn em hoàn thành bài báo cáo này.

2

MỤC LỤC

.............................................................................................................3
MỤC LỤC............................................................................................3
Chương 1 HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU PHẦN MỀM.......................................................................7
1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ..............................................7

1.1.1 Danh sách các yêu cầu...................................................................7
1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định..............................................8
1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA...............................................13
1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ..............................................14
1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG............................................15
1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH .....................................16
1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT .............................................16
1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ...............................................17
1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ.........................................17

Chương 2 MÔ HÌNH HÓA...............................................................19

3

2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN
BAY:..................................................................................................................19
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:.............................21
2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ:........23
2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN BAY:
.....................................................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO
Đề tài:
PHẦN MỀM
QUẢN LÝ BÁN VÉ CHUYẾN BAY
Môn:
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Sinh viên thực hiện:
Trịnh Thị Hồng Hà 0212077
Ngày 17 tháng 6 năm 2005
1
Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay 9 10 841