Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên
và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải
sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình
Nguyễn Phương Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa: Địa lý
Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi
trường; Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: TS.Lại Vĩnh Cẩm
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. rình bày cơ sở lý luận, phương pháp về quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên
và môi trường với phát triển bền vững nuôi trồng thủy hải sản. Tổng quan tình hình
nuôi trồng thủy hải sản ở Việt Nam và Quảng Bình. Nghiên cứu về đặc điển hệ sinh
thái của dải cát như rất nhạy cảm, dễ biến động; đặc điểm nội tại của dải cát phụ
thuộc rất nhiều vào các đặc điểm của các đơn vị sinh thái liền kề trong quá trình
hình thành và phát triển; sử dụng hợp lý các dải cát phải nằm trong chiến lược sử
dụng hợp lý đới ven biển. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản ở dải cát ven biển Bắc Quảng Bình. Đề xuất
một số định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản bền vững trên dải cát phía
Bắc tỉnh Quảng Bình.
Keywords. Điều kiện tự nhiên; Môi trường; Nuôi trồng thủy sản; Biển Quảng Bình

Content:
Việt Nam là quốc gia biển, có một vùng biển rộng, bờ biển dài và hội tụ
nhiều đảo, đa dạng về kiểu loại đất ngập nước với nhiều hệ sinh thái đa dạng sinh
học cao. Điều đó đã tạo cho đất nước ta tính đa dạng hình về tiềm năng phát triển và
nguồn lợi thủy sinh, là tiền đề cho sự phát triển một ngành thủy sản phát triển mạnh.
Ngành thủy sản nước ta có thể phát triển mạnh ở các lĩnh vực như khai thác, nuôi
trồng và hậu cần dịch vụ. Trong đó, có thể phát triển nuôi trồng thủy sản ở tất cả các
vùng sinh thái khác nhau, từ vùng núi, trung du, đồng bằng đến các vùng biển đảo.
Vì thế, nuôi trồng thủy sản nước ta được xem là một nghề truyền thống, gắn bó với
các cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn và ven biển.
Nuôi trồng thủy sản đang từng bước trở thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có
tính cạnh tranh cao. Ngoài ra, phát triển của ngành cũng đã đóng góp vào giải quyết
việc làm và lao động cho hàng triệu người. Sự phát triển của thủy sản đã góp phần

1

vào bình ổn xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo và tăng thu ngoại tệ
cho quốc gia, cũng như góp phần giảm áp lực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy
sản tự nhiên, đa dạng sinh học.
Tỉnh Quảng Bình có diện tích đất cát tương đối lớn, khoảng 40.000 ha, nhiều
xã ven biển hoàn toàn là cát. Các huyện có diện tích cát lớn: Quảng Trạch, Bố
Trạch, thành phố Đồng Hới, Quảng Ninh, ...
1
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên
và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải
sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình
Nguyễn Phương Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa: Địa lý
Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi
trường; Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: TS.Lại Vĩnh Cẩm
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. rình y cơ sở luận, phương pháp về quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên
và môi trường với phát triển bền vững nuôi trồng thủy hải sản. Tổng quan tình hình
nuôi trồng thủy hải sản ở Việt Nam và Quảng Bình. Nghiên cứu về đặc điển hệ sinh
thái của dải cát như rất nhạy cảm, dễ biến động; đặc điểm nội tại của dải cát phụ
thuộc rất nhiều vào các đặc điểm của các đơn vị sinh thái liền kề trong quá trình
hình thành phát triển; sử dụng hợp lý các dải cát phải nằm trong chiến lược sử
dụng hợp đới ven biển. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội
ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản ở dải cát ven biển Bắc Quảng Bình. Đề xuất
một số định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản bền vững trên dải cát phía
Bắc tỉnh Quảng Bình.
Keywords. Điều kiện tự nhiên; Môi trường; Nuôi trồng thủy sản; Biển Quảng Bình
Content:
Việt Nam quốc gia biển, một vùng biển rộng, bờ biển dài hội t
nhiều đảo, đa dạng về kiểu loại đất ngập nước với nhiều hệ sinh thái đa dạng sinh
học cao. Điều đó đã tạo cho đất nước ta tính đa dạng hình về tiềm năng phát triển và
nguồn lợi thủy sinh, là tiền đề cho sự phát triển một ngành thủy sản phát triển mạnh.
Ngành thủy sản nước ta thể phát triển mạnh các lĩnh vực nkhai thác, nuôi
trồng và hậu cần dịch vụ. Trong đó, có thể phát triển nuôi trồng thủy sản ở tất cả các
vùng sinh thái khác nhau, từ vùng núi, trung du, đồng bằng đến các vùng biển đảo.
thế, nuôi trồng thủy sản ớc ta được xem một nghề truyền thống, gắn với
các cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn và ven biển.
Nuôi trồng thủy sản đang từng bước trở thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa
tính cạnh tranh cao. Ngoài ra, phát triển của ngành cũng đã đóng góp vào giải quyết
việc làm lao động cho hàng triệu người. Sự phát triển của thủy sản đã góp phần
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình 9 10 607