Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG (KIENLONGBANK) 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 3
3. Lĩnh vực kinh doanh 5
3.1 Hoạt động huy động vốn 5
3. 2 Hoạt động tín dụng 5
3.3 Dịch vụ 6
4. Mạng lưới hoạt động 6

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG (KIENLONGBANK) 7
1. Tình hình nhân sự tại KienlongBank 8
2. Nguyên tắc tuyển dụng tại KienLongBank 10
3. Quy trình tuyển dụng 10
3.1 Lưu đồ Quy trình tuyển dụng 10
3. 2 Xác định nhu cầu tuyển dụng 12
3.3 Thông báo tuyển dụng 13
3.4 Tiếp nhận và lập danh sách tuyển dụng 13
3.5 Thành lập Thành phần Hội đồng phỏng vấn 14
3.6 Thông bào đợt tuyển dụng 14
3.7 Tổ chức thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng 14
3.8 Tổng hợp kết quả, duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển 15
3.9 Thông báo nhận việc, ký hợp đồng lao động 16
4. Những trường hợp phỏng vấn trực tiếp, không qua thi tuyển 16
5. Nhận xét về Quy trình tuyển dụng tại KienLongBank 17
5.1 Ưu điểm 17
5.2 Hạn chế 18

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG 19

KẾT LUẬN 21
Phân tích Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long 9 10 534