Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Nhẫn
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 6485 lần   |   Lượt tải: 61 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính không
còn là phương tiện quý hiếm nữa mà đang ngày càng gẫn gũi với chúng ta hơn.
Đứng trước sự thay đổi lớn này, các tổ chức và các doanh nghiệp luôn tìm
biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa
các hoạt động nghiệp vụ của mình. Mức độ hoàn thiện tùy thuộc vào quá trình phân
tích và thiết kế hệ thống.
Trong hệ thống thông tin thì nhân sự là một bài toán cơ bản nhất và đóng góp
vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức của xí nghiệp. Nhưng để quản lý hiệu quả
nguồn nhân lực thực sự không hề đơn giản. Làm sao để có thể vừa kiểm soát được
tài nguyên con người lại vừa có thể khai thác tốt tiềm năng mà các nhân sự của ta
có? Việc quản lý cũng như tìm kiếm mất rất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả
công việc chẳng những không cao mà còn làm mất mát và sai lệch.
Vì những lý do trên, nên em đã nhận đề tài “Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ
thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD”. Mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn
chế về thời gian và trình độ nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Mong thầy
và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tống Minh Đức đã hướng dẫn, giúp đỡ
em trong suốt quá trình thực tập.

2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................1
Chương 1...................................................................................................................3
KHẢO SÁT HỆ THỐNG.......................................................................................3
Chương 2.................................................................................................................20
PHÂN TÍCH HỆ THỒNG VỀ MẶT CHỨC NĂNG..........................................20
Chương 3.................................................................................................................46
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ MẶT DỮ LIỆU.................................................46
Chương 4.................................................................................................................55
THIẾT KẾ GIAO DIỆN.......................................................................................55
KẾT LUẬN.............................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................
1
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin đã những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính không
còn là phương tiện quý hiếm nữa mà đang ngày càng gẫn gũi với chúng ta hơn.
Đứng trước s thay đổi lớn này, các tổ chức các doanh nghiệp luôn tìm
biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa
các hoạt động nghiệp vụ của nh. Mức độ hoàn thiện tùy thuộc vào quá trình phân
tích và thiết kế hệ thống.
Trong hệ thống thông tin thì nhân sự là một bài toán cơ bản nhất và đóng góp
vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức của nghiệp. Nhưng để quản hiệu quả
nguồn nhân lực thực sự không hề đơn giản. Làm sao để thể vừa kiểm soát được
tài nguyên con người lại vừa có thể khai thác tốt tiềm năng các nhân sự của ta
có? Việc quản lý cũng như tìm kiếm mất rất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả
công việc chẳng những không cao mà còn làm mất mát và sai lệch.
những do trên, nên em đã nhận đề tài “Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ
thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD”. Mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn
chế về thời gian và trình độ nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Mong thầy
và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tống Minh Đức đã hướng dẫn, giúp đỡ
em trong suốt quá trình thực tập.
Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD - Người đăng: Nguyễn Thị Nhẫn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống Quản Lý Nhân Sự cho công ty HIWORD 9 10 974