Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online-offline với các phương tiện truyền thông xã hội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2258 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

NGUYỄN THỊ HOA
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU OHE THÔNG QUA TRUYỀN
THÔNG MARKETING TÍCH HỢP ONLINE-OFFLINE VỚI CÁC
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phú Hưng

Phản biện 1:………………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………....

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công ty TNHH Openasia thiết bị nặng Việt Nam (OHE) là một trong
những công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn Openasia group,
chuyên nhập khẩu các sản phẩm máy móc như máy khoan đá, búa đá thủy lực
SANDVIK và các loại xe tải trọng tải lớn Iveco và Volvo phục vụ cho hầu hết
nhu cầu của các doanh nghiệp xây dựng và khai thác than đá ở Việt Nam. Công
ty hiện gặp nhiều khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ vì số
lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng lên trong khi công ty tham gia thị
trường xe tải chưa được lâu, khách hàng còn chưa biết đến. Do đó, phát triển
thương hiệu cho công ty có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người tiêu dùng ngày
nay khôn ngoan hơn, họ không còn chỉ nghe về thương hiệu của bạn mà còn có
thể nói về thương hiệu của bạn. Chính vì thế, internet và các mạng xã hội là môi
trường lý tưởng và quan trọng để các doanh nghiệp phát triển thương hiệu trực
tuyến, trong đó không thể thiếu truyền thông marketing tích hợp online-offline.
Chính vì các lý do nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển thương hiệu
OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online-offline với các
phương tiện truyền thông xã hội” với mong muốn sẽ đưa ra một phương thức
tiếp cận thị trường bổ sung cho OHE nhằm đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.
2.Mục đích nghiên cứu
 Đánh giá công tác xây dựng thương hiệu OHE.
 Xác định những vấn đề cần giải quyết để phát triển thương hiệu OHE.
 Đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu thông qua truyền thông
marketing tích hợp online-offline với các phương tiện truyền thông xã hội
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH Openasia thiết bị nặng Việt Nam.
 Phạm vi nghiên cứu: Phát...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THỊ HOA
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU OHE THÔNG QUA TRUYỀN
THÔNG MARKETING TÍCH HỢP ONLINE-OFFLINE VỚI CÁC
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HI
Chuyên ngành:
Qu
ản trị kinh doanh
s
ố:
60.34.05
TÓM T
HÀ NỘI - 2012
Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online-offline với các phương tiện truyền thông xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online-offline với các phương tiện truyền thông xã hội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online-offline với các phương tiện truyền thông xã hội 9 10 155