Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ
sở giao thức Oauth (open authentication)
Trần Văn Lễ
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hải Châu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng
Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác
thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển
khai hệ thống và kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Đưa ra các kết quả đạt
được, hướng mở rộng và phát triển hệ thống.
Keywords. Hệ thống thông tin; Mạng xã hội; Oauth; Giao thức truyền thông;
Facebook
Content
MỞ ĐẦU
Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển, các mạng xã hội phát triển, việc trao đổi
thông tin trên mạng xã hội trở lên phổ biến. Bài toán đặt ra là cần có hệ thống có thể cập nhật
thông tin từ một hệ thống bán hàng, hay từ một hệ thống quản lý nội dùng nào đó gửi nên
mạng xã hội nhanh chóng. Hệ thống phải có thể dễ dàng tích hợp trên nhiều website khác
nhau.
Luận văn gồm các nội dụng như sau:
Mở đầu: Giới thiệu về đề tài luận văn, ý nghĩa và tính khả thi của đề tài.
Chƣơng 1. Mạng xã hội Facebook và cách phát triển ứng dụng Facebook: Trình bày
về mạng xã hội Facebook và các mạng xã hội phổ biến hiện này.
Chƣơng 2. Xác thực và xác thực bằng OAuth: Trình bày về vấn đề xác thực trong
mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication.
Chƣơng 3. Xây dựng ứng dụng trên Facebook: Trình bày các vấn đề liên quan đến
việc cài đặt và triển khai hệ thống. Kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống.
Kết luận: Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được. Hướng mở rộng, phát triển hệ
thống.

CHƢƠNG 1. Mạng xã hội FaceBook
1.1. Tổng quan về mạng xã hội ảo
Mạng xã hội xuất hiện lần đầu tiên năm 1995 với sự ra đời của trang Classmate với
mục đích kết nối bạn học, tiếp theo là sự xuất hiện lần lượt của những mạng xã hội như
SixDegrees (1997), Friendster (2002), …
Mạng xã hội MySpace ra đời năm 2004 là mạng xã hội đầu tiên có nhiều lượt xem
hơn cả Google và được tập đoàn News Corporation mua lại với giá 580 triệu USD.
Năm 2006, sự ra đời của Facebook đánh dấu bước ngoặt mới cho hệ thống mạng xã
hội trực tuyến với nền tảng lập trình "Facebook Platform" cho phép thành viên tạo ra những
công cụ (apps) mới cho cá nhân mình cũng như các thành viên khác dùng.
*) Cấu thành
Nút (node): là một thực thể trong mạng, có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp
hoặc một tổ chức bất kỳ nào đó
Liên kết (tie): là m...
Phát triển ng dng kết nối Facebook trên cơ
s giao thc Oauth (open authentication)
Trần Văn Lễ
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: H thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dn: TS. Nguyn Hải Châu
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan v mạng hội o, mạng hội Facebook và ứng dng
Facebook. Nghiên cứu nhng vấn đề xác thc trong mạng xã hội và trình bày về xác
thc m Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, trin
khai h thống kết qu đạt được khi chy th h thống. Đưa ra các kết qu đạt
được, hướng m rộng và phát triển h thng.
Keywords. H thống thông tin; Mạng xã hội; Oauth; Giao thc truyền thông;
Facebook
Content
MỞ ĐẦU
Ngày nay, công ngh thông tin phát triển, các mạng xã hội phát triển, việc trao đổi
thông tin trên mạng xã hội tr lên phổ biến. Bài toán đặt ra là cần có h thống có thể cp nht
thông tin từ mt h thống bán hàng, hay từ mt h thng quản lý nội dùng nào đó gửi nên
mạng hội nhanh chóng. Hệ thng phi có th d ng tích hợp trên nhiều website khác
nhau.
Luận văn gồm các nội dụng như sau:
M đầu: Gii thiu v đề tài luận văn, ý nghĩa và tính khả thi của đề tài.
Chƣơng 1. Mng hội Facebook và cách phát triển ng dng Facebook: Trình y
v mạng xã hội Facebook và các mạng xã hội ph biến hiện này.
Chƣơng 2. Xác thực xác thực bng OAuth: Trình bày về vấn đ xác thực trong
mạng xã hội và trình bày về xác thực m Open Authentication.
Chƣơng 3. y dựng ng dụng trên Facebook: Trình y các vấn đề liên quan đến
việc cài đặt và triển khai h thng. Kết qu đạt được khi chy th h thng.
Kết lun: Trình y m tắt các kết qu đạt được. Hướng m rộng, phát triển h
thng.
Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication) 9 10 83