Ktl-icon-tai-lieu

Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2570 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc
nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên
Zelenkova Maria
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Đông Phương học
Chuyên ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: GS. TS Mai Ngọc Chừ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu những thủ tục liên quan đến việc làm nhà (chọn ngày giờ, hướng
nhà, chọn gỗ, …). Miêu tả cấu trúc của hai loại nhà chủ yếu: nhà cộng đồng và nhà ở.
Chỉ ra những tương đồng và khác biệt trong việc dựng nhà của các tộc người thuộc
nhóm Nam Đảo Tây nguyên.
Keywords. Châu Á học; Dân tộc Nam Đảo; Tây Nguyên; Dựng nhà; Phong tục dân
gian

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nằm giữa bàn đảo Đông Dương, Tây Nguyên là một cao nguyên rộng lớn ở
Tây - Nam Trung Bộ; là vùng chiến lược cực kỳ quan trọng về kinh tế, chính trị, an
ninh - quốc phòng; là cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc. Thêm nữa, Tây Nguyên cũng
có thể coi là một trong những trung tâm văn hóa lớn của Đông Nam Á. Cho đến nay,
xã hội của các tộc người Tây Nguyên vẫn còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống
của tổ tiên. Điều đó được thể hiện ở nhiều bình diện như cách thức sản xuất, nhà cửa,
trang phục, đồ ăn, thức uống, phương thức vận chuyển và đi lại, quan hệ trong gia
đình, nghệ thuật...
Nghiên cứu các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên, người ta không thể không
nhắc đến nhóm Nam Đảo (hay còn gọi là nhóm Chàm), bao gồm các tộc người Ê-đê,
Chăm, Gia-rai, Ra-glai và Chu-ru. Từ lâu các tộc người này đã có sự giao thoa văn hóa

1

lẫn nhau mà một trong những biểu hiện của sự giao thoa ấy chính là những tương đồng
về các phong tục xây dựng nhà, kiến trúc nhà cộng đồng và nhà ở.
Bị lôi cuốn bởi những nét độc đáo trong phong tục dựng nhà và cấu trúc nhà
của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài
nghiên cứu “Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây
Nguyên Việt Nam”.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là các phong tục liên quan đến việc
dựng nhà của các tộc người nhóm Nam Đảo. Phạm vi nghiên cứu là 5 tộc người Nam
Đảo ở Việt Nam.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Nhóm Nam Đảo nói chung và các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam nói riêng có
vai trò cực kì quan trọng, là một trong những mảng đề tài hàng đầu được các nghiên
cứu dân tộc học, ngôn ngữ học, văn hoá học, khu vực học, …đặc biệt quan tâm.
Vấn đề phong tục tập quán của nhóm Nam Đảo đã được một số tác giả và tập
thể tác giả trong giới sử học, dân tộc học, văn hoá học nghiên cứu ở những góc độ,
khía cạnh khác nhau.
...
1
Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc
nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên
Zelenkova Maria
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Đông Phương học
Chuyên ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: GS. TS Mai Ngọc Chừ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu những thủ tục liên quan đến việc làm nhà (chọn ngày giờ, hướng
nhà, chọn gỗ, …). Miêu tả cấu trúc của hai loại nhà chủ yếu: nhà cộng đồng nhà ở.
Chỉ ra những tương đồng khác biệt trong việc dựng nhà của các tộc người thuộc
nhóm Nam Đảo Tây nguyên.
Keywords. Châu Á học; Dân tộc Nam Đảo; Tây Nguyên; Dựng nhà; Phong tục dân
gian
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nằm giữa bàn đảo Đông Dương, y Nguyên một cao nguyên rộng lớn
Tây - Nam Trung Bộ; vùng chiến lược cực kỳ quan trọng về kinh tế, chính trị, an
ninh - quốc phòng; cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc. Thêm nữa, Tây Nguyên cũng
thể coi một trong những trung m văn hóa lớn của Đông Nam Á. Cho đến nay,
xã hội của các tộc người Tây Nguyên vẫn còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống
của tổ tiên. Điều đó được thể hiện nhiều bình diện như cách thức sản xuất, nhà cửa,
trang phục, đồ ăn, thức uống, phương thức vận chuyển đi lại, quan hệ trong gia
đình, nghệ thuật...
Nghiên cứu các tộc người thiểu số y Nguyên, người ta không thể không
nhắc đến nhóm Nam Đảo (hay còn gọi nhóm Chàm), bao gồm các tộc người Ê-đê,
Chăm, Gia-rai, Ra-glai và Chu-ru. Từ lâu các tộc người này đã có sự giao thoa văn hóa
Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phong tục dựng nhà của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo ở Tây Nguyên 9 10 278