Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để
kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm
Nguyễn Văn Hiếu
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Lê Anh Cường
Năm bảo vệ: 2009
Abstract: Giới thiệu tổng quan phần mềm hướng thành phần, đưa ra các khái niệm cơ
bản và cách tiếp cận để kiểm chứng phần mềm hướng thành phần. Trình bày chi tiết
thuật toán học L*, giải thuật tạo giả định sử dụng thuật toán học L*. Nghiên cứu giải
thuật tạo giả định tối thiểu. Đưa ra một phản ví dụ để minh hoạ rằng: giả định được tạo
ra bởi giải thuật sử dụng thuật toán học L* chưa phải là giả định tối thiểu. Nêu lên một
ví dụ cụ thể để minh hoạ cho thuật toán tạo giả định tối thiểu. Sử dụng bộ công cụ
LTSA để xác minh một số hệ thống đơn giản nhằm so sánh về thời gian cũng như bộ
nhớ sử dụng của giải pháp cũ và giải pháp được đưa ra trong luận văn.
Keywords: Công nghệ phần mềm; Công nghệ thông tin; Tin học; Máy tính; Phần
mềm hướng thành phẩm
Content
MỞ ĐẦU
Phát triển phần mềm hướng thành phần (Component-Based Software Development CBSD) là một trong những công nghệ quan trọng nhất trong kỹ nghệ phần mềm. Hệ thống
phần mềm hướng thành phần được xây dựng dựa trên quá trình lựa chọn và ghép nối các
thành phần riêng biệt thành một hệ thống hoàn chỉnh. Với cách tiếp cận này, phát triển phần
mềm hướng thành phần đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nâng cao chất lượng
và độ tin cậy của sản phầm. Vì những ưu điểm này mà công nghệ này đã được áp dụng rộng
rãi trong quá trình phát triển các dự án phần mềm hiện nay. Tuy nhiên, một trong những hạn
chế của CBSD là vấn đề đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống khi ghép nối các thành phần với
nhau vì các thành phần có thể được phát triển một cách độc lập hoặc được đặt mua từ các
công ty thứ 3 (third parties). Hiện tại, các công nghệ hỗ trợ phát triển phần mềm hướng thành
phần như CORBA (OMG), COM/DCOM or .NET (Microsoft), Java and JavaBeans (Sun), …
vv chỉ hỗ trợ việc ghép nối các thành phần (component plugging). Chúng không có cơ chế

kiểm tra liệu các thành phần có thể bị lỗi khi cộng tác với nhau hay không. Điều này có nghĩa
là cơ chế “plug-and-play” không được đảm bảo.
Một trong những giải pháp phổ biến để giải quyết vấn đề nêu trên là sử dụng các
phương pháp kiểm chứng mô hình (Model checking). Tuy nhiên, một trong những hạn chế
lớn nhất của kiểm chứng mô hình là vấn đề bùng nổ không gian trạng thái khi kiểm chứng các
phần mềm có kích thước lớn. Một trong những cách tiếp cận...
Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để
kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm
Nguyễn Văn Hiếu
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phần mềm; số: 60 48 10
Người ng dẫn: TS. Lê Anh Cường
m bảo vệ: 2009
Abstract: Giới thiệu tổng quan phần mềm hướng thành phần, đưa ra các khái niệm cơ
bản cách tiếp cận để kiểm chứng phần mềm hướng thành phần. Trình bày chi tiết
thuật toán học L*, giải thuật tạo gi định sdụng thuật toán học L*. Nghiên cứu giải
thuật tạo gi định tối thiểu. Đưa ra một phản ví dụ để minh hoạ rằng: giả định được tạo
ra bởi giải thuật sử dụng thuật toán hc L* chưa phải là giả định tối thiểu. Nêu lên một
dụ cụ thể để minh hoạ cho thuật toán to giả định tối thiểu. Sử dụng bộ công cụ
LTSA để xác minh một sh thống đơn giản nhằm so nh về thời gian cũng như bộ
nhớ sử dụng của giải pháp cũ và giải pháp được đưa ra trong luận văn.
Keywords: ng nghệ phần mềm; Công nghệ thông tin; Tin hc; Máy tính; Phần
mềm hướng thành phẩm
Content
M ĐẦU
Phát triển phần mềm hướng thành phần (Component-Based Software Development -
CBSD) mt trong những công nghệ quan trọng nhất trong kỹ nghệ phần mềm. Hệ thng
phần mềm hướng thành phần được xây dng dựa trên quá trình lựa chọn ghép nối các
thành phần riêng biệt thành một hệ thống hoàn chỉnh. Với cách tiếp cận này, phát triển phần
mềm hướng thành phần đã p phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nâng cao chất lượng
độ tin cy của sản phầm. những ưu điểm y ng nghệ y đã được áp dụng rộng
i trong quá trình phát triển các dự án phần mềm hiện nay. Tuy nhiên, một trong những hạn
chế của CBSD là vấn đề đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống khi ghép nối các thành phần với
nhau các thành phần thđược phát triển một cách độc lập hoặc được đặt mua tcác
công ty thứ 3 (third parties). Hiện ti, các công nghệ hỗ trợ phát triển phần mềm hướng thành
phần như CORBA (OMG), COM/DCOM or .NET (Microsoft), Java and JavaBeans (Sun),
vv ch h tr vic ghép ni các thành phn (component plugging). Chúng không chế
Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm - Trang 2
Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp tạo giả định tối thiểu áp dụng để kiểm chứng phần mềm hướng thành phẩm 9 10 459