Ktl-icon-tai-lieu

Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3G WCDMA/UMTS

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

PHÂN CỤM MỜ SỬ DỤNG LÝ THUYẾT
ĐẠI SỐ GIA TỬ

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KĨ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phản biện 1:…………………………… …………………….
Phản biện 2:

…………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ......giờ.....ngày.......tháng......năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

I. MỞ ĐẦU
Công nghệ Logic mờ được giáo sư Lotfi Zadeh công bố lần đầu tiên tại Mỹ
vào năm 1965. Sự bùng nổ của thời đại thông tin như hiện nay, lượng thông tin được
tạo ra hàng ngày là rất lớn. Nhu cầu cần thiết đến các quá trình tự động tìm kiếm
thông tin hữu ích, các quan hệ phát hiện các tri thức. Để làm được điều đó các nhà
nghiên cứu đã đề xuất và nghiên cứu lĩnh vực này như phân lớp và nhận dạng mẫu,
hồi quy và dự báo, phân cụm… dựa trên tâp mờ.
Lý thuyết tập mờ được coi là nền tảng của lập luận xấp xỉ, nhưng lý thuyết tập
mờ vẫn chưa mô phỏng đầy đủ, hoàn chỉnh cấu trúc ngôn ngữ mà con người vẫn sử
dụng. Vì thế năm 1990 N.C.Ho & W.Wechler đã khởi xướng phương pháp tiếp cận
đại số dựa trên miền giá trị của biến ngôn ngữ.
Với ý nghĩa như vậy mục tiêu của luận văn đặt ra cụ thể như sau:
- Trình bày về tập mờ, logic mờ
- Trình bày thuật toán FCM
- Trình bày về Đại số gia tử
- Ứng dụng đại số gia tử
- Giải thuật di truyền để tối ưu bộ số gia tử
Về bố cục luận văn được chia làm 4 chương:
Chương 1: Trình bày các vấn đề về logic mờ và bài toán phân cụm. Trong đó
sẽ đi tìm hiểu giải thuật Fuzzy C-Means, so sánh với K-Means để thấy được
ưu/nhược điểm của thuật toán.
Chương 2: Trong chương này sẽ trình bày về đại số gia tử, tìm hiểu cấu trúc,
định lý, tính mờ của một ngôn ngữ. Sử dụng đại số gia tử sẽ sửa đổi khoảng cách từ
mẫu tới tâm cụm, đo độ mờ của giá trị ngôn ngữ
Chương 3: Là chương phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm. Bộ hoa Iris là
tập dữ liệu đầu vào, qua chương trình sẽ đánh giá tính hiệu năng của thuật toán, thấy
được tỉ lệ nhận dạng đúng khi phân loại bộ hoa Iris.
Chương 4: Đánh giá kết quả và cài...
HC
VIN
NG
NGH
BƯU
CNH
VIN
THÔNG
---------------------------------------
NGUYN
TH
PHƯƠNG
PHÂN
CM
M
S
DNG
LÝ
THUYT
ĐẠI
S
GIA
T
Chuyên
ngành:
KHOA
HC
MÁY
TÍNH
Mã
số:
60.48.01
TÓM
TT
LUẬN
VĂN
THC
S
THUT
NỘI NĂM 2012
Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3G WCDMA/UMTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3G WCDMA/UMTS - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3G WCDMA/UMTS 9 10 304