Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ to xác mới lớn?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ “to xác” mới lớn?
Không có những điều chỉnh kịp thời về công tác nhân sự,
không có chứng cứ xác thực để đánh giá ai hoàn thành
nhiệm vụ và ngược lại, nên mới chỉ có khoảng 4-5% lãnh
đạo các DNNN bị thay thế do không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiến cử người tài, chuyện viển vông
Báo SGTT dẫn lời Phó Vụ trưởng vụ Đổi mới doanh
nghiệp (Văn phòng Chính phủ) Phạm Tuấn Anh, cho biết,
một trong những rào cản trong công tác cán bộ tại nhiều
DNNN hiện nay là lãnh đạo được dùng như công chức,
viên chức, chỉ được thay thế khi đến tuổi về hưu, hoặc có vi
phạm nghiêm trọng.
Do vậy, nhiều doanh nghiệp, dù tìm được người tài cũng
khó tiến cử vì không thay nổi nhân sự cấp cao hiện hành.
Kết quả điều tra do Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương
vừa công bố cho thấy, trong khối DNNN, đại diện chủ sở
hữu tham gia hoạt động quản lý, điều hành chỉ mang tính

hình thức; thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành
viên (HĐQT/HĐTV) có người đang đồng thời là cán bộ
của bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước khác.
Điều đó có nghĩa, những nhân sự chủ chốt này ít dành thời
gian, nguồn lực cho hoạch định chiến lược, quản lý, giám
sát, đảm bảo hiệu quả của các doanh nghiệp này.
TS. Trần Viết Cường, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, tỷ
lệ các chuyên gia từ bên ngoài (chuyên gia kinh tế độc lập,
nhà khoa học, tổ chức tư vấn, kiểm toán…) tham gia
HĐQT/HĐTV của các DNNN gần như rất ít ỏi, đặc biệt
không có trường hợp nào với các doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước, do vậy không đảm bảo tính độc lập, khách quan
và điều kiện để thực hiện chức năng bảo đảm lợi ích các
bên có liên quan trong quản trị doanh nghiệp.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước, HĐQT không có thẩm quyền bổ nhiệm tổng
giám đốc, thiếu cơ sở và chưa thường xuyên giám sát, đánh
giá về cả HĐQT và những người giữ vị trí điều hành.

“Vậy nên có số thành viên HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc,
giám đốc bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ là không
đáng kể”, ông Cường dẫn giải.
Thiếu cơ sở để đánh giá
Một trong những nguyên nhân được nhóm nghiên cứu chỉ
ra rằng, trên thực tế, 68% doanh nghiệp không ban hành
các văn bản, quy chế, cơ chế với nội dung cần thiết là cơ sở
để đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT/HĐTV.
Đó là hạn chế cả về phương diện quản trị doanh nghiệp và
thiếu cơ sở để giám sát, đánh giá về những người giữ chức
danh đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại DNNN.
Do vậy, trong các doanh nghiệp này không thể có những
điều chỉnh kịp thời về công tác nhân sự, không thể có ...
Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ “to xác” mới lớn?
Không có những điều chỉnh kịp thời về công tác nhân sự,
không có chứng cứ xác thực để đánh giá ai hoàn thành
nhiệm vụ và ngược lại, nên mới chỉ có khoảng 4-5% lãnh
đạo các DNNN bị thay thế do không hoàn thành nhiệm vụ.
Tiến cử người tài, chuyn viển vông
Báo SGTT dẫn lời Phó Vụ trưởng vụ Đổi mới doanh
nghiệp (Văn phòng Chính ph) Phạm Tuấn Anh, cho biết,
một trong những rào cản trong công tác cán bộ tại nhiều
DNNN hiện nay là lãnh đạo được dùng như công chức,
viên chc, chỉ được thay thế khi đến tuổi về hưu, hoặc có vi
phạm nghiêm trng.
Do vy, nhiều doanh nghiệp, dù tìm được người tài cũng
khó tiến cử vì không thay ni nhân sự cấp cao hiện hành.
Kết quả điều tra do Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương
vừa công bố cho thấy, trong khối DNNN, đại diện chủ sở
hữu tham gia hoạt động quản lý, điều hành chỉ mang tính
Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ to xác mới lớn? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ to xác mới lớn? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ to xác mới lớn? 9 10 278